رتبه لازم برای قبولی رشته بهداشت عمومی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی بهداشت عمومی

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی رشته بهداشت عمومی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی بهداشت عمومی : رشته بهداشت عمومی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بهداشت عمومی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .


تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی بهداشت عمومی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی بهداشت عمومی :  رشته بهداشت عمومی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بهداشت عمومی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته بهداشت عمومی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی بهداشت عمومی  

به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲ پذیرش دارند را مشاهده کنند .

” میانگین 30 درصد عمومی = قبولی در رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 15 درصد اختصاصی = قبولی در رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه “سر فصل ها

اخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی ازاد

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

5446 4 5 5 3 1 2 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

4860 12426 4 5 5 4 1 3 4 2 4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

5196 10231 18331 14223 5 6 6 3 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5224 20327 12420 5 6 6 2 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

4841 22016 12704 4 5 5 2 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

5388 12646 4 5 5 2 1 3 4 2 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

5264 17209 14789 4 6 4 3 1 3 4 2 3

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

5234 11900 4 5 4 3 1 2 3 2 2

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

5248 17262 4 4 5 2 1 3 3 3 2

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

4980 5 6 5 4 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

4986 15864 4 5 5 2 1 3 3 2 3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

4966 25735 16055 4 5 5 2 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

5073 28754 12239 4 5 5 3 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

5041 19762 15931 4 5 5 2 1 2 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
5013 25995 4 5 5 3 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

5287 23163 12175 4 5 4 3 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

5035 24610 17302 4 5 4 2 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5351 5 3 6 2 1 1 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

5211 21110 4 5 5 4 1 3 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

4848 22672 15495 4 5 5 3 1 2 4 1 3

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

5076 27144 5 3 5 1 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)

5048 26174 18324 4 4 5 2 1 2 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

5310 20368 14705 4 5 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
4922 23297 16130 4 4 5 3 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5170 4 5 4 4 1 2 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي قم

5134 22403 4 5 5 3 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

4990 26839 18829 4 4 6 3 1 2 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5115 20928 4 6 5 3 1 3 4 2 2

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت

5214 21898 12603 4 5 5 3 1 3 3 2 3

دانشکده علوم پزشکي خلخال

4948 20345 4 4 4 2 1 2 4 1 2

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان

5255 21565 4 5 4 2 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

5093 4 4 4 2 1 1 3 1 2

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

4981 20345 4 3 5 1 1 2 3 1 2

دانشكده علوم پزشكي سراب

5281 22207 5 5 4 3 1 1 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

5199 22510 4 4 4 3 1 2 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي بم

4782 21906 5 4 5 3 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

4924 23804 17417 4 5 5 2 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5130 22554 4 4 4 3 1 3 4 2 3

دانشکده علوم پزشکي خوي

5405 22530 5 5 5 2 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
4942 24492 4 5 5 3 1 3 4 2 2

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

5009 30328 18115 4 4 5 3 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

4836 24452 5 5 5 2 1 2 4 1 2

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

5079 24057 4 4 5 3 1 2 4 2 2

دانشكده علوم پزشكي ساوه

4929 21310 5 3 4 3 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي يزد

4961 23224 4 5 4 3 1 3 2 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

4867 21455 3 4 4 2 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

5107 34670 21709 4 4 5 2 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال اول
5053 24875 4 4 4 3 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

4929 25735 4 6 4 2 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال اول
5136 24663 4 6 6 3 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

4969 26564 15770 11816 4 5 4 2 1 3 3 2 2

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

4997 13558 28724 4 5 4 2 1 2 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

4979 27101 4 5 4 2 1 2 3 2 2

دانشكده علوم پزشكي آبادان

5189 25629 4 6 5 2 1 2 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال دوم
5165 26104 5 4 5 4 1 3 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

4822 26452 18394 3 5 5 2 1 2 3 2 2

دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)

4775 30915 4 5 5 2 1 3 3 2 2

دانشگاه علوم پزشکي فسا

3 5 3 1 1 3 2 2 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران (محل تحصيل ورامين)

4 6 4 1 1 5 3 3 2

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5 4 2 2 1 1 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
5 3 6 2 1 2 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش)

2 3 5 2 1 3 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)

4 4 6 1 1 1 3 1 2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال دوم
4 4 4 1 1 2 2 1 2

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1
ادبیات فارسی 30 30 * * 40 40
عربی 10 10 * * 20 30
دین و زندگی 40 40 * * 20 50
زبان انگلیسی 20 20 * * 20 10
زمین شناسی  10 10 * * 10 10
ریاضی 20 30 * * 20 10
زیست شناسی 40 20 * * 20 20
فیزیک  10 10 * * 10 20
شیمی 10 30 * * 20 20
رتبه در منطقه 1 18047 17919 17159 17017 16395 15603
رتبه کشوری 84378 83590 79461 78666 75269 70939
شهر محل سکونت  مشهد شيراز شيراز شيراز مشهد مشهد
رشته محل قبولی ( روزانه ) بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی سیرجان بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی سیرجان بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان-نیمسال دوم

با چه رتبه ای بهداشت عمومی قبول میشم؟

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2
ادبیات فارسی 30 40 40 * 30
عربی 30 20 30 * 10
دین و زندگی 30 30 20 * 30
زبان انگلیسی 30 10 10 * 30
زمین شناسی  10 10 10 * 10
ریاضی 20 30 40 * 30
زیست شناسی 10 20 20 * 20
فیزیک  10 10 10 * 20
شیمی 20 10 20 * 20
رتبه در منطقه 2 39150 34382 32720 30633 30421
رتبه کشوری 101077 88351 83895 78442 77865
شهر محل سکونت  اهواز هفشجان تربت حيدريه كاشان بجنورد
رشته محل قبولی ( روزانه ) بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی زابل بهداشت عمومی|مجتمع اموزش عالی علوم پزشکی اسفراین بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان-نیمسال دوم بهداشت عمومی|مجتمع اموزش عالی علوم پزشکی اسفراین

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در منطقه 3 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3
ادبیات فارسی 30 30 10 * 20
عربی 10 20 10 * 50
دین و زندگی 50 30 40 * 50
زبان انگلیسی 30 10 10 * 20
زمین شناسی  10 10 10 * 10
ریاضی 10 10 10 * 10
زیست شناسی 10 10 30 * 30
فیزیک  10 10 10 * 10
شیمی 10 20 40 * 30
رتبه در منطقه 3 36729 33341 24729 22844 22799
رتبه کشوری 129400 119547 93272 87549 87423
شهر محل سکونت  جيرفت رودبارمنجيل گنبد قشم فسا
رشته محل قبولی ( روزانه ) بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 واحد دانشگاهی نوع دوره سهمیه تراز قبولی
اراک آزاد عادی 6350
اراک ظرفیت خودگردان عادی 5230
ساری آزاد عادی 6651
علی ابادکتول آزاد عادی 6360
علی ابادکتول ظرفیت خودگردان عادی 5630
فیروزاباد آزاد عادی 6380
فیروزاباد ظرفیت خودگردان عادی 5249
نجف اباد آزاد عادی 6450
نجف اباد ظرفیت خودگردان عادی 3830
کازرون آزاد عادی 6350
کازرون ظرفیت خودگردان عادی 5347
کرمانشاه آزاد عادی 6530
کرمانشاه  ظرفیت خودگردان عادی 6680
اراک آزاد ایثارگران 5 درصد 6150
ساری آزاد ایثارگران 5 درصد 6530
فیروزاباد آزاد ایثارگران 5 درصد 5980
نجف اباد آزاد ایثارگران 5 درصد 6340
نجف اباد   ظرفیت خودگردان ایثارگران 5 درصد 4153
کرمانشاه آزاد ایثارگران 5 درصد 6380
کرمانشاه ظرفیت خودگردان ایثارگران 5 درصد 3950
اراک آزاد بسیجی فعال 6265
اراک  ظرفیت خودگردان بسیجی فعال 6268
ساری آزاد بسیجی فعال 6500
ساری  ظرفیت خودگردان بسیجی فعال 4830
علی ابادکتول آزاد بسیجی فعال 6250
فیروزاباد آزاد بسیجی فعال 6264
نجف اباد آزاد بسیجی فعال 6300
نجف اباد  ظرفیت خودگردان بسیجی فعال 4756
کازرون آزاد بسیجی فعال 6300
کازرون   ظرفیت خودگردان بسیجی فعال 5650
اراک آزاد جانبازان 4558
ساری آزاد جانبازان 4756
علی ابادکتول آزاد جانبازان 4460
فیروزآباد آزاد جانبازان 4460
نجف اباد آزاد جانبازان 4610
کازرون  آزاد جانبازان 4450
کرمانشاه  آزاد جانبازان 4890
اراک  آزاد آزادگان 4550
فیروزاباد  آزاد آزادگان 4465
کرمانشاه  آزاد شاهد 4850
دانشگاه دوره رتبه در منطقه 1 رتبه در منطقه 2 رتبه در منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی لرستانخرم آباد نیم سال اول / روزانه 25106 16482
دانشگاه علوم پزشکی لرستانخرم آباد نیم سال دوم / روزانه 27669 18495
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه 29418 19993
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه 28018 18100
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتهران روزانه 5894 17185 10618
دانشگاه علوم پزشکی كاشان روزانه 19480 12867
دانشكده علوم پزشكی اسفراین روزانه 34029 21667
دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساری روزانه 21422 25718
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه 9663 25430 15140
دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه 18736 12501
دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه 29947 18234
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه 17051 23554 14445
دانشكده علوم پزشكی آبادان روزانه 25251 16375
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه 20240 11728
دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه 9512 19751 11277
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (محلتحصیل ورامین) روزانه 13410
دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه 24279 13748
دانشكده علوم پزشكی تربت جام روزانه 30795 18904
دانشگاه علوم پزشکی گیلانرشت روزانه 20340 34675
دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه 26116 16818

 رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۳۲۲۹ ۹۲۷۶ منطقه ۱ دختر تهران بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی – روزانه
۳۶۲۹۸ ۱۶۷۳۲ منطقه ۲ دختر نطنز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی – روزانه
۴۱۷۰۱ ۱۰۵۲۰ منطقه ۳ دختر بوکان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی – روزانه
۳۷۷۹۶ ۱۰۳۵۰ منطقه ۱ پسر تهران بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی(محل تحصیل ورامین) – روزانه
۴۷۲۴۱ ۲۱۴۷۶ منطقه ۲ دختر ساری بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی(محل تحصیل ورامین) – روزانه
۵۲۹۲۵ ۱۴۱۲۲ منطقه ۳ دختر شهرقدس بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی(محل تحصیل ورامین) – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۲۵۶۳ ۱۹۴۴۹ منطقه ۲ دختر اهواز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
۵۳۵۰۶ ۱۴۳۱۹ منطقه ۳ پسر سعادت شهر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۴۹۲۲ ۱۲۰۵۶ منطقه ۱ دختر مشهد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
۴۸۹۵۴ ۲۲۲۴۳ منطقه ۲ دختر سبزوار بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
۴۵۲۳۴ ۱۱۶۱۱ منطقه ۳ دختر اسفراین بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۸۰۸۴ ۱۲۷۶۱ منطقه ۱ دختر شیراز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
۵۰۶۶۲ ۲۲۹۸۶ منطقه ۲ دختر فسا بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
۴۶۲۹۱ ۱۱۹۵۲ منطقه ۳ دختر زرقان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
۶۸۰۲۶ ۱۷۰۴۰ منطقه ۱ دختر شیراز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل نورآباد ممسنی) – روزانه
۶۳۶۳۷ ۲۸۴۹۵ منطقه ۲ دختر جهرم بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل نورآباد ممسنی) – روزانه
۷۱۴۹۵ ۲۰۲۷۸ منطقه ۳ دختر شوشتر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل نورآباد ممسنی) – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۲۵۶۴ ۲۸۰۳۴ منطقه ۲ دختر سنندج بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه
۵۹۹۱۱ ۱۶۴۱۰ منطقه ۳ دختر همدان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه
۷۰۱۸۸ ۳۱۲۹۲ منطقه ۲ دختر سنندج بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسد آباد) – روزانه
۶۷۸۴۹ ۱۹۰۲۰ منطقه ۳ دختر بوکان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسد آباد) – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۹۱۲۷ ۲۶۶۲۰ منطقه ۲ دختر کرمانشاه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – روزانه
۵۸۱۰۹ ۱۵۸۱۹ منطقه ۳ دختر روانسر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در کردستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۴۳۳۹ ۲۴۵۵۲ منطقه ۲ دختر سنندج بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج – روزانه
۶۲۷۰۵ ۱۷۳۳۰ منطقه ۳ پسر سقز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در مازندران-ساری

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۷۴۳۵ ۲۵۸۹۹ منطقه ۲ پسر نوشهر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در یزد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۸۸۷ ۲۴۳۶۴ منطقه ۲ دختر نی ریز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی یزد – روزانه
۵۴۸۷۲ ۱۴۷۵۳ منطقه ۳ دختر طبس بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی یزد – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در سمنان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۸۳۹۸ ۳۴۶۷۶ منطقه ۱ دختر سوادکوه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دامغان) – روزانه-نیمسال دوم
۸۵۶۲۰ ۲۵۴۰۱ منطقه ۲ دختر اهواز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دامغان) – روزانه-نیمسال دوم

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در قزوین

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۴۳۳۴ ۱۶۲۷۶ منطقه ۱ دختر آمل بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – روزانه
۶۴۱۳۶ ۲۸۷۱۱ منطقه ۲ دختر کرج بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – روزانه
۶۳۸۸۰ ۱۷۶۹۸ منطقه ۳ دختر الوند بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در گیلان-رشت 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۴۹۲۲ ۲۰۵۰۶ منطقه ۲ دختر رضوانشهر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت – روزانه
۵۹۰۸۵ ۱۶۱۳۰ منطقه ۳ دختر کیاشهر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۹۸۵۶ ۲۲۶۴۶ منطقه ۲ دختر قم بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی قم – روزانه
۶۴۲۸۰ ۱۷۸۲۶ منطقه ۳ دختر کوهدشت بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی قم – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در بجنورد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۸۵۲۱ ۲۶۳۶۹ منطقه ۲ دختر بجنورد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد – روزانه
۶۰۵۶۳ ۱۶۶۲۱ منطقه ۳ دختر اسفراین بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در سبزوار

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۵۶۵۰ ۲۹۳۷۱ منطقه ۲ دختر سبزوار بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – روزانه
۷۲۳۹۹ ۲۰۵۸۵ منطقه ۳ دختر آشخانه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۱۸۷۸ ۲۳۵۰۷ منطقه ۲ دختر اهواز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز – روزانه
۵۴۰۷۵ ۱۴۴۹۴ منطقه ۳ دختر شوشتر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در لرستان-خرم آباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۳۲۱۳ ۱۶۰۳۵ منطقه ۱ دختر اصفهان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد – روزانه-نیمسال دوم
۶۸۰۷۴ ۳۰۴۰۱ منطقه ۲ دختر کرمانشاه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد – روزانه-نیمسال اول
۶۰۷۳۴ ۱۶۶۷۷ منطقه ۳ دختر نورآباد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد – روزانه-نیمسال اول

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در کرمان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۲۷۴۵ ۲۸۱۲۴ منطقه ۲ دختر کرمان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه
۶۰۹۴۷ ۱۶۷۳۷ منطقه ۳ دختر زرند بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در گلستان-گرگان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۷۳۴۰ ۲۶۸۵۴ منطقه ۲ دختر گرگان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان – روزانه
۵۲۶۲۲ ۱۴۰۱۶ منطقه ۳ پسر گنبد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در رفسنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۱۰۳۵ ۳۵۷۷۰ منطقه ۲ دختر مرودشت بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان – روزانه
۷۳۷۶۹ ۲۱۰۷۷ منطقه ۳ دختر شهربابک بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۴۴۱۲ ۱۱۹۶۲ منطقه ۱ دختر تبریز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
۴۵۳۹۷ ۲۰۷۰۷ منطقه ۲ دختر بناب بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
۴۷۶۶۳ ۱۲۴۱۱ منطقه ۳ دختر بوکان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در کاشان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۸۳۱۵ ۲۶۲۷۵ منطقه ۲ دختر کاشان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – روزانه
۶۴۲۲۹ ۱۷۸۰۹ منطقه ۳ دختر ابرکوه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در ایلام

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۷۶۴۶ ۱۸۹۵۳ منطقه ۳ دختر آبدانان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی ایلام – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در ایرانشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۲۴۵۵ ۲۷۸۹۶ منطقه ۳ دختر سراوان بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در ارومیه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۰۸۴۶ ۱۳۳۴۲ منطقه ۱ دختر تبریز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه
۵۷۱۸۸ ۲۵۷۹۷ منطقه ۲ دختر ارومیه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه
۵۷۹۳۴ ۱۵۷۶۴ منطقه ۳ دختر سردشت بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در بوشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۸۲۲۶ ۱۴۹۱۶ منطقه ۱ دختر شیراز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه
۶۱۹۰۷ ۱۷۰۷۴ منطقه ۳ دختر لنده دوگنبدان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در بندرعباس

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۹۲۱۶ ۳۰۸۸۱ منطقه ۲ دختر بندرعباس بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – روزانه
۷۴۴۵۹ ۲۱۳۱۲ منطقه ۳ دختر رودان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۲۰۲۱ ۱۹۸۲۳ منطقه ۱ پسر مشهد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – روزانه
۸۴۰۰۱ ۲۴۷۹۳ منطقه ۳ دختر یاسوج بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – روزانه
۹۷۷۷۶ ۴۲۶۵۵ منطقه ۲ پسر زابل بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل خاش) – روزانه
۹۶۳۳۱ ۲۹۳۳۰ منطقه ۳ دختر شوشتر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل خاش) – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در شهرکرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۶۴۵۵ ۲۵۴۸۱ منطقه ۲ دختر شهرکرد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد – روزانه
۶۵۷۹۷ ۱۸۳۳۵ منطقه ۳ دختر لردگان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در نیشابور

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۴۱۵۹ ۱۴۰۷۳ منطقه ۱ دختر مشهد بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی نیشابور – روزانه
۳۹۰۳۷ ۱۷۹۴۶ منطقه ۲ دختر نیشابور بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی نیشابور – روزانه
۷۸۹۲۳ ۲۲۹۱۷ منطقه ۳ پسر اسفراین بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی نیشابور – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در زنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۱۹۸۹ ۲۳۵۵۵ منطقه ۲ دختر میانه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه
۶۵۸۹۰ ۱۸۳۷۱ منطقه ۳ دختر ماسال بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در اردبیل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۴۰۰۲ ۲۸۶۵۰ منطقه ۲ دختر اردبیل بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه
۵۹۲۴۸ ۱۶۱۸۰ منطقه ۳ دختر بوکان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در بم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۰۱۵۹ ۳۵۴۱۳ منطقه ۲ پسر کرمان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه
۷۵۵۸۵ ۲۱۷۲۲ منطقه ۳ دختر فراشبند بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در گناباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۶۷۸۶ ۲۹۸۶۶ منطقه ۲ دختر سنندج بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی گناباد – روزانه
۷۲۳۵۵ ۲۰۵۶۶ منطقه ۳ دختر طبس بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی گناباد – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در شوشتر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۹۲۱۶ ۳۰۸۸۱ منطقه ۲ دختر اهواز بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی شوشتر – روزانه
۶۶۳۳۴ ۱۸۵۰۵ منطقه ۳ دختر رامهرمز بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی شوشتر – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در اراک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۱۰۵۰ ۲۷۴۰۹ منطقه ۲ دختر فولادشهر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اراک – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در البرز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۰۹۷۸ ۱۱۱۳۳ منطقه ۱ دختر تهران بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج – روزانه
۴۶۴۹۰ ۲۱۱۷۵ منطقه ۲ دختر میانه بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج – روزانه
۵۹۵۵۰ ۱۶۲۸۹ منطقه ۳ دختر روانسر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در بیرجند

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۲۰۵ ۷۲۹۰ منطقه ۱ دختر مشهد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه
۵۷۴۳۵ ۲۵۸۹۹ منطقه ۲ دختر بیرجند بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه
۷۸۱۳۴ ۲۲۶۳۲ منطقه ۳ دختر خواف بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه
۷۹۱۷۹ ۲۲۹۹۱ منطقه ۳ پسر تایباد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در سراب

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۷۰۹۰ ۱۶۸۴۷ منطقه ۱ دختر تبریز بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه
۷۰۹۵۳ ۳۱۶۲۶ منطقه ۲ دختر بناب بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه
۷۷۸۱۹ ۲۲۵۱۹ منطقه ۳ دختر نقده بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در سیرجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۲۵۴۲ ۱۷۹۷۵ منطقه ۱ دختر شیراز بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی سیرجان – روزانه
۷۱۹۶۲ ۳۲۰۱۵ منطقه ۲ دختر داراب بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی سیرجان – روزانه
۶۷۸۹۵ ۱۹۰۳۵ منطقه ۳ دختر بردسیر بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی سیرجان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در مراغه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۷۰۹۰ ۱۶۸۴۷ منطقه ۱ دختر تبریز بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه
۶۰۲۳۱ ۲۷۰۶۶ منطقه ۲ پسر مراغه بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه
۶۶۸۹۵ ۱۸۶۸۵ منطقه ۳ دختر بوکان بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در ساوه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۲۶۵۸ ۳۲۳۲۳ منطقه ۲ دختر ساوه بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی ساوه – روزانه
۶۴۷۷۹ ۱۷۹۹۱ منطقه ۳ دختر تاکستان بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی ساوه – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در یاسوج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۹۶۵ ۲۴۳۹۹ منطقه ۲ دختر مرودشت بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – روزانه
۶۲۰۰۳ ۱۷۱۱۰ منطقه ۳ پسر یاسوج بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در بابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۲۴۶۳ ۲۳۷۶۱ منطقه ۲ دختر رامسر بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر) – روزانه
۷۱۹۶۲ ۲۰۴۴۳ منطقه ۳ دختر نورآباد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر) – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در تربت حیدریه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۲۶۶۰ ۱۵۸۹۹ منطقه ۱ دختر مشهد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه
۶۱۱۲۴ ۱۶۷۹۴ منطقه ۳ دختر خواف بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در جهرم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۲۶۶۰ ۱۵۸۹۹ منطقه ۱ دختر شیراز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه
۵۶۸۶۴ ۲۵۶۵۱ منطقه ۲ دختر فسا بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه
۶۷۵۰۷ ۱۸۹۰۲ منطقه ۳ دختر زرین دشت بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در فسا

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۲۲۳۲ ۱۳۶۵۴ منطقه ۱ دختر شیراز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه
۶۰۱۸۵ ۲۷۰۵۰ منطقه ۲ دختر آباده بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه
۶۱۲۰۷ ۱۶۸۲۱ منطقه ۳ پسر گراب بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در تربت جام

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۵۰۹۲ ۱۶۴۲۹ منطقه ۱ دختر مشهد بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه
۶۷۵۴۵ ۳۰۱۸۱ منطقه ۲ پسر نهاوند بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه
۸۳۴۷۰ ۲۴۵۹۱ منطقه ۳ دختر مشهد بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در آبادان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۷۸۹۵ ۳۰۳۳۳ منطقه ۲ پسر اهواز بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی ابادان – روزانه
۶۵۶۵۰ ۱۸۲۸۲ منطقه ۳ دختر کوهدشت بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی ابادان – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در اسفراین

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۴۵۵۳ ۳۷۲۵۰ منطقه ۲ دختر آران و بیدگل بهداشت عمومی – مجتمع اموزش عالی علوم پزشکی اسفراین – روزانه
۸۷۲۱۱ ۲۵۹۸۵ منطقه ۳ دختر پاوه بهداشت عمومی – مجتمع اموزش عالی علوم پزشکی اسفراین – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در شاهرود

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۷۰۱۲ ۳۴۱۰۴ منطقه ۲ دختر کاشان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – روزانه
۶۲۴۶۶ ۱۷۲۶۴ منطقه ۳ پسر گرمی بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در خلخال

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۸۴۵۸ ۳۴۷۰۲ منطقه ۲ دختر قزوین بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی خلخال – روزانه
۶۶۷۳۰ ۱۸۶۳۶ منطقه ۳ دختر مشکین شهر بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی خلخال – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در لارستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۱۱۰۰ ۱۷۶۸۲ منطقه ۱ پسر شیراز بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) – روزانه
۷۲۳۱۳ ۳۲۱۸۰ منطقه ۲ دختر داراب بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) – روزانه
۶۹۸۵۷ ۱۹۷۱۹ منطقه ۳ دختر زرین دشت بهداشت عمومی – دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در جیرفت

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۴۲۱۰ ۱۸۳۲۴ منطقه ۱ دختر شیراز بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – روزانه
۸۲۸۹۷ ۳۶۵۷۰ منطقه ۲ دختر کرمان بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – روزانه
۷۴۷۴۴ ۲۱۴۲۰ منطقه ۳ پسر جیرفت بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – روزانه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی در زابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۶۱۴۹ ۲۰۵۹۴ منطقه ۱ دختر مشهد بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زابل – روزانه
۷۵۹۶۰ ۳۳۶۸۳ منطقه ۲ پسر آباده بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زابل – روزانه
۸۷۳۸۹ ۲۶۰۴۶ منطقه ۳ دختر زابل بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زابل – روزانه

برای اینکه بفهمید این رشته بدرد شما می خوره یا نه بهتره با مشاورین مرکز مشاور گروپ و دانشجویان رشته های علوم پزشکی تماس بگیرید تا بصورت مطمئن انتخاب رشته ای موفق داشته باشید …


برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی 98

با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 97 است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشدکارشناسان مرکز ” مشاور گروپ ” آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 98 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 98 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .


رتبه های قبولی رشته های دانشگاهی

برای فهمیدن رتبه قبولی رشته های دانشگاهی نیاز به مجموعه ای است که:
کلیه رتبه های داوطلبان پذیرفته شده در رشته ها و دانشگاه های مختلف را گردآوری کرده باشد.
در این صورت بررسی این موضوع را ساده تر خواهد کرد.
مشاور گروپ این مجموعه را بصورت جامع و کامل در اختیارتان قرار داده است .
در حالی که برخی  مؤسسات به صورتی ناقص رتبه های برخی دانش آموزان را طبقه بندی کرده اند.
برای دریافت ساده تر رتبه قبولی رشته های دانشگاهی به مشاوران تحصیلی مربوطه رجوع کنید تا شما را راهنمایی کنند.


9099071613

بدون کدگیری و فقط از تلفن ثابت شماره گیری نمایید…


آخرین تراز و رتبه های قبولی در رشته های مختلف دانشگاهی را از ما بپرسید:

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
آخرین رتبه قبولی پزشکی
آخرین رتبه و قبولی دندانپزشکی
آخرین رتبه قبولی داروسازی
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی
آخرین رتبه قبولی زیست شناسی
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی
آخرین رتبه قبولی هوشبری
آخرین رتبه قبولی پرستاری
آخرین رتبه قبولی مامایی
آخرین رتبه قبولی بهداشت محیط
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه
آخرین رتبه قبولی صنایع غذایی
آخرین رتبه قبولی مهندسی کشاورزی
آخرین رتبه قبولی شیمی
آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی
آخرین رتبه قبولی کاردانی
راهنمای جامع تکمیل ظرفیت آزاد برای رشته تجربی

ناگفته نماند که سالانه برخی از جزئیات کنکور سراسری تغییر می کند.
برای مثال ظرفیت بعضی دانشگاه ها در بعضی رشته ها کم یا زیاد می شود.
و این موضوع سبب می شود که نتوان بر اساس کنکورهای سال گذشته رتبه قبولی رشته های دانشگاهی را به طور کاملاً دقیق تعیین کرد.
اما دانستن حدود آن نیز برای داوطلبان سودمند خواهد بود.

4/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی رشته بهداشت عمومی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. هانیه

  سلام وقت بخیر بنظرتون با تراز 6100 میشه بهداشت خانواده ازاد تهران یا کرمان قبول شم؟

  پاسخ
 2. نیما

  باسلام و وقت بخیربا تراز ۶۶۱۰در زیر گروه یک و ۶۵۵۰در زیر گروه دو بهداشت عمومی ازاد قبول میشم؟؟

  پاسخ
 3. نیما

  با سلام و خسته نباشیدبا تراز۶۶۱۰در زیر گروه یک و ۶۵۵۰در زیر گروه دو بهداشت عمومی ازاد قبول میشم؟؟؟

  پاسخ
 4. راهن

  سلام وقت به خیر

  اگه اشکال نداره چند دقیقه ایی وقتتون رو بگیرم،واقعیتش،عکس پروفایلتون توجه ام رو جلب کرد، خواستم بهتون چیزی بگم،امیدوارم حمل بر بی ادبی نگیرید من تنها از روی دلسوزی و انسانیت این حرف رومیزنم ولاغیر
  واقعیت سعی کنید از گذاشتن عکس هایی(خانم)که مفسده ای دارند،اجتناب کنید.عکس هایی که سرشون بازهست و…
  امید وارم منظورم رو بد نرسونده باشم و باعث آزردگی خاطرتون نشده باشم.

  امیدوارم زندگیتون پراز عطر خدا باشه ????

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام تیزهوشان 1403
نصب اپ دانش آموزی