تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی در شهرهای مختلف کنکور 97

  تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97  : 

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی در شهرهای مختلف کنکور 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97 : رشته علوم آزمایشگاهی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد .


  تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97  : ” میانگین 42 درصد عمومی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 22 درصد اختصاصی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه “

  تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97  :  دانشگاه های سراسری معروف که در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان ، علوم پزشكی البرز ( كرج ) ، علوم پزشكی ایران ، علوم پزشكی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشكی تبریز ، علوم پزشكی تهران ، علوم پزشكی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشكی شیراز و ... می باشند . تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97 /
تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97  :    به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 پذیرش دارند را مشاهده کنند . تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97 /این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

سر فصل ها

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6151 2626 4267 6 7 6 6 1 4 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

6024 3275 2729 5 7 6 5 1 5 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5832 3536 5612 4857 6 7 6 6 1 5 6 4 5

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
6100 3928 5114 5 6 6 6 1 5 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

5752 4340 6 8 6 6 1 5 6 5 5

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
6030 4498 3090 5 7 5 7 1 5 5 4 5

دانشگاه علوم پزشکي ايران

5842 5725 6 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

5863 4310 5896 5 8 5 5 1 4 6 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

5741 3392 7809 5 6 6 5 1 5 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

5656 5693 6 7 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5789 9057 5150 5 7 6 5 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5681 3665 7128 7177 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

5800 3933 11470 3798 5 7 6 5 1 4 5 4 5

دانشگاه علوم پزشکي فسا

5445 6592 5 6 5 4 1 5 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

5616 10637 6592 5 6 5 4 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5509 6 7 5 6 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

5699 8405 6220 5 6 5 6 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

5755 5675 9735 8522 5 7 6 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

5845 11446 6188 6 6 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

5333 8193 5 6 6 5 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

5524 7645 13486 5 6 6 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5783 4140 10728 5 6 5 4 1 4 5 4 4

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5620 8062 5 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
5509 8096 14146 9688 6854 5 6 5 4 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

5517 12063 6937 5 6 5 4 1 4 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

5313 8394 12867 5114 5 6 5 4 1 4 4 3 3

دانشكده علوم پزشكي سراب

5309 7767 8091 5 6 6 5 1 3 5 3 3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5765 4 7 4 3 1 4 5 5 3

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

5532 6871 11425 5 7 6 3 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5913 9373 4 6 6 2 1 4 6 4 4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

5559 6140 13346 5 6 5 5 1 4 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5628 5111 5 6 5 5 1 4 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5647 10057 5945 6 7 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

5565 9516 5 6 6 3 1 3 5 3 4

دانشکده علوم پزشکي گراش

5271 8810 5 6 5 4 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

5413 8835 5 6 5 6 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

5583 12714 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي قم

5728 12341 5 7 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

5622 7839 12845 9111 4 5 5 5 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

5404 4 5 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

5318 13213 5 6 6 4 1 4 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5419 10952 5 6 5 5 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5868 15500 5 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

5645 13044 4 6 5 4 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5846 11203 5 8 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5630 5 6 5 5 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

5642 14601 11933 4 6 5 4 1 3 5 3 4

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5450 14192 11184 5 7 5 4 1 4 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

5773 12659 4 6 5 3 1 4 4 3 4

دانشكده علوم پزشكي آبادان

5727 16499 9383 5 6 5 4 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

5780 13777 5 5 5 4 1 4 5 3 4

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

5098 15175 14018 4 5 5 4 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
5315 12860 5 6 5 4 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)

5516 14566 4 6 6 5 1 3 5 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

5271 6289 27834 4386 5 6 5 6 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي بم

5278 14827 5 5 5 3 1 2 4 2 3

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
5361 9016 19150 7792 5 6 5 4 1 3 5 2 3

دانشگاه علوم پزشکي زابل

5454 14498 5 6 5 4 1 3 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

5228 6670 26023 5 6 4 5 1 3 4 3 4

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان محل خدمت بم --مناطق محروم
4989 4 4 6 3 1 3 4 1 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت رودبار --مناطق محروم
4507 18157 3 4 3 2 1 3 3 2 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج --مناطق محروم
5071 5 5 5 3 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد --مناطق محروم
4 5 5 3 1 1 2 1 2

دانشكده علوم پزشكي خمين

4 6 3 3 1 3 4 3 3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

4 6 5 6 1 4 4 2 3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
5 4 5 3 1 2 3 1 3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 7 5 4 1 4 5 3 5

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 5 5 4 1 6 4 4 3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

4 5 5 5 1 3 5 4 4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5 7 5 5 1 4 5 3 4

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی کنکور  96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور  96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

43%

39%

54%

58%

44%

عربی

52%

28%

63%

43%

51%

دین و زندگی

55%

39%

63%

58%

63%

زبان انگلیسی

15%

18%

50%

86%

55%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

7%

24%

19%

28%

44%

زیست شناسی

38%

37%

39%

33%

32%

فیزیک

19%

35%

14%

14%

16%

شیمی

45%

36%

22%

21%

26%

رتبه در منطقه 1

8958

8732

8582

8513

8050

رتبه کشوری

31933

31030

30439

30095

28228

شهر محل سکونت

شیراز

تبریز

اصفهان

شیراز

شیراز

رشته محل قبولی

( روزانه )

علوم آزمایشگاهی پزشکی سیرجان

علوم آزمایشگاهی مراغه

علوم آزمایشگاهی پزشکی آبادان

علوم آزمایشگاهی سیرجان

علوم آزمایشگاهی گراش

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی کنکور   96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور  96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

28%

40%

30%

        40%

23%

عربی

28%

40%

62%

55%

40%

دین و زندگی

31%

46%

46%

76%

58%

زبان انگلیسی

4%

18%

6%

84%

3%

زمین شناسی

0%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

14%

23%

35%

10%

3%

زیست شناسی

26%

31%

18%

30%

47%

فیزیک

54%

20%

16%

26%

33%

شیمی

10%

10%

26%

6%

24%

رتبه در منطقه 2

25416

24292

22109

21945

21667

رتبه کشوری

56308

53730

48663

48310

47663

شهر محل سکونت

ساوه

سمنان

محلات

خرم آباد

اراک

رشته محل قبولی

( روزانه )

علوم آزمایشگاهی خمین

علوم آزمایشگاهی شاهرود

علوم آزمایشگاهی خمین

علوم آزمایشگاهی لرستان-خرم آباد-نیمسال دوم

علوم آزمایشگاهی اراک-نیمسال اول

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی کنکور    96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور   96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

44%

48%

52%

36%

46%

عربی

42%

28%

28%

11%

26%

دین و زندگی

62%

54%

62%

36%

67%

زبان انگلیسی

18%

22%

36%

23%

16%

زمین شناسی

2-%

2-%

0%

2-%

0%

ریاضی

13%

7%

27%

2%

16%

زیست شناسی

13%

44%

9%

27%

28%

فیزیک

19%

12%

24%

22%

29%

شیمی

12%

14%

18%

33%

7%

رتبه در منطقه 3

13744

13250

12931

12382

12060

رتبه کشوری

51754

50288

49271

47550

46610

شهر محل سکونت

زابل

بهار

سمنان

ایرانشهر

لردگان

رشته محل قبولی

( روزانه )

علوم آزمایشگاهی زابل

علوم آزمایشگاهی همدان

علوم آزمایشگاهی سمنان

علوم آزمایشگاهی زاهدان

علوم آزمایشگاهی شهرکرد


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور  ۹۶ در منطقه ۱

     حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور   ۹۶  در منطقه ۱
ادبیات فارسی ۴۷% ۵۰% ۵۶% ۶۰% ۵۶%
عربی ۳۵% ۴۷% ۶۸% ۶۲% ۴۷%
دین و زندگی ۳۸% ۶۳% ۳۲% ۵۹% ۴۷%
زبان انگلیسی ۴۸% ۸۰% ۴۷% ۱۶% ۵۸%
زمین شناسی ۰% ۰% % ۰% ۰%
ریاضی ۳۰% ۴۶% ۴۲% ۳۵% ۲۰%
زیست شناسی ۴۳% ۴۹% ۳۰% ۳۵% ۵۶%
فیزیک ۲۷% ۲۵% ۴۰% ۴۵% ۲۶%
شیمی ۴۵% ۲۲% ۴۶% ۳۴% ۴۰%
رتبه در منطقه ۱ ۶۲۴۰ ۵۳۲۷ ۵۲۵۹ ۵۰۱۶ ۴۷۸۱
رتبه کشوری ۲۱۱۹۲ ۱۷۷۷۹ ۱۷۵۶۶ ۱۶۶۷۰ ۱۵۸۰۰
شهر محل سکونت شیراز مشهد تهران تبریز تهران
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی مازندران – ساری پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور  ۹۶ در منطقه ۲

     حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور   ۹۶  در منطقه ۲
ادبیات فارسی ۵۰% ۴۴% ۴۷% ۴۰% ۵۱%
عربی ۵۵% ۵۰% ۴۲% ۴۲% ۵۲%
دین و زندگی ۳۹% ۷۰% ۴۲% ۵۱% ۷۸%
زبان انگلیسی ۵۱% ۵۸% ۱۱% ۱۵% ۲۴%
زمین شناسی ۰% ۰% ۰% ۰% -۲%
ریاضی ۲۶% ۲۷% ۳۶% ۴۶% ۱۳%
زیست شناسی ۲۸% ۳۲% ۳۹% ۱۵% ۵۴%
فیزیک ۲۳% ۲۰% ۲۴% ۳۶% ۲۹%
شیمی ۲۲% ۲۴% ۳۷% ۵۰% ۲۲%
رتبه در منطقه ۲ ۱۲۸۵۱ ۱۲۷۰۵ ۱۲۳۸۱ ۱۲۰۸۳ ۱۰۴۶۳
رتبه کشوری ۲۷۵۷۶ ۲۷۲۴۸ ۲۶۵۲۶ ۲۵۸۸۵ ۲۲۴۳۴
شهر محل سکونت زنجان رشت اهواز ساری شاهرود
رشته محل قبولی پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان  ( بین الملل )علوم آزمایشگاهی گلستان- گرگان

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور   ۹۶ در منطقه ۳

     حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور  ۹۶  در منطقه ۳
ادبیات فارسی ۴۸% ۴۷% ۵۶% ۴۲%
عربی ۵۱% ۱۹% ۳۹% ۶۴%
دین و زندگی ۵۸% ۴۰% ۵۵% ۵۸%
زبان انگلیسی ۲۲% ۲۴% ۵۸% ۲۶%
زمین شناسی ۰% ۰% ۸% ۰%
ریاضی ۳۰% ۲۸% ۱۴% ۳۲%
زیست شناسی ۱۱% ۱۷% ۳۴% ۴۰%
فیزیک ۱۶% ۲۸% ۱۶% ۳۹%
شیمی ۳۳% ۳۳% ۲۲% ۳۹%
رتبه در منطقه ۳ ۱۱۲۸۴ ۱۰۸۱۲ ۸۹۵۵ ۴۴۳۹
رتبه کشوری ۴۴۱۴۴ ۴۲۶۳۲ ۳۶۴۰۷ ۲۰۱۶۱
شهر محل سکونت آذرشهر سقز یاسوج تربت جام
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران

برای اینکه بفهمید این رشته بدرد شما می خوره یا نه بهتره با مشاورین مرکز مشاور گروپ و دانشجویان رشته های علوم پزشکی تماس بگیرید تا بصورت مطمئن انتخاب رشته ای موفق داشته باشید ...


9099071613  تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97  :  برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی  دانشگاه دولتی با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 97 است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد.

تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی 97  :  ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشدکارشناسان مرکز " مشاور گروپ " آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 98 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 98 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تراز و درصدهای قبولی علوم آزمایشگاهی در شهرهای مختلف کنکور 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام دانشگاه افسری ارتش
نصب اپ دانش آموزی