بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۲

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران

جهت مشاوره در زمینه بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دستورالعمل نحوه اجرای بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع: تبدیل وضعیت ایثارگران در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ 1400/07/04 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در اجرای ماده (۴۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۳۷۵۸ مورخ 1400/03/19، شماره ۶۹۴۰۵ مورخ 1400/12/09 و شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/12/04 با رعایت موارد زیر تنفیذ می‌شود:

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۲

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در سال ۱۴۰۲

 1. مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردند.
 2. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول حکم بند قانونی صدرالذکر می‌باشند.
 3. تبدیل وضعیت مشمولین به معنای ارتقاء جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد. بدیهی است تغییر نوع وظایف، پست سازمانی و شغل یا ارتقاء جایگاه شغلی آنان بعد از تبدیل وضعیت در چارچوب قوانین و مقررات  امکان‌پذیر می‌باشد.
 4. چنانچه فرد مشمول این بخشنامه خواستار ادامه همکاری با دستگاه به شکل وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت به استخدام رسمی) باشد، دستگاه اجرایی اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی را اخذ و به عنوان مستند عدم تبدیل وضع در سوابق مربوطه نگهداری نماید.
 5. ایثارگران مشمول که بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ به خدمت اشتغال دارند، در شمول این بخشنامه قرار می‌گیرند. بر این اساس، پاسخ سؤال (۸) منضم به بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/02/14 ، اصلاح می‌گردد.
 6. با استناد به بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده (۹) ضوابط اجرایی آن به شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ 1400/02/15 ، چنانچه اعتبار لازم برای تبدیل وضعیت نیروهای مشمول، از محل اعتبارات ابلاغی و در سقف تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی و منابع داخلی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت قابل تأمین باشد، نیازی به اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و تبدیل وضعیت نیروهای مشمول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله اخذ شماره مستخدم از سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمندایران) بلامانع است. بر این اساس، ماده (۹) بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ 1400/12/09، اصلاح می‌گردد.
 7. مفاد این دستورالعمل در موافقتنامه دستگاه‌های مشمول ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور لحاظ می‌شود و برای مدیران مربوط لازم‌الرعایه است.

میثم لطیفی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مسعود میرکاظمی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران


ماده۲۱ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند

 • تبصره۱ـ وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌ قطعی می‌گردد.
 • تبصره۲ـ  والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.
 • تبصره۳ـ کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.

ماده ۴۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲

ماده۴۳ـ اجرای بند (و) تبصره (۲۰) قانون و مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۸) و (۱۹) این تصویب­نامه براساس دستورالعملی که با توافق سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مفاد آن در موافقتنامه لحاظ و برای مدیران مربوط لازم‌الرعایه است، انجام می‌پذیرد.

ماده۱۰ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک­ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۲) بند (و)‌ تبصره (۱۸) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای­عالی آنها مجاز است.

ماده۱۱ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله‌شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، حداکثر معادل عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و براساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب­نامه قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار‌معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده‌(۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.

سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر‌مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی اقدام نماید.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد (۰۰۰ر۴۰۰ر۲) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار (۰۰۰ر۵۳۰ر۱) ریال ، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و‌نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با  شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۲ باشد.

تبصره۴ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.

ماده۱۸ـ در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ ، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می­ شود.

ماده۱۹ـ پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب­نامه و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از بنیاد شهید و امورایثارگران، سردار حسن‌زاده در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اظهار کرد: ایثارگران بر اساس بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باید تبدیل وضعیت شوند و بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اجرای کامل این قانون با تمام دستگاه‌ها مکاتباتی انجام داده‌ و تبدیل وضعیت بسیاری از ایثارگران در دستگاه‌های مشمول در حال انجام است.
حسن‌زاده افزود: اجرای این قانون در بخش‌هایی از دستگاه‌ها به خصوص واحدهای تابعه به کندی و با مشکلاتی همراه است همچنین در شرکت‌های واگذار شده و خصولتی هم مشکلاتی داریم اما در دستگاه‌های اجرایی مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: گزارشات تبدیل وضعیت را دستگاه‌های مختلف دریافت کرده و وضعیت شغلی ایثارگران را در سامانه ثبت‌نام می‌کنیم و به دلیل اینکه بنیاد در اجرای احکام دخیل نیست بلکه فقط نقش نظارت و پیگیری دارد طبق توافقی که با کمیسیون اجتماعی مجلس انجام شده گزارش اجرای این قانون در دستگاه‌ها را جمع‌بندی کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال می‌کنیم که تاکنون طی ۲ مرحله به این کمیسیون، یک گزارش به فراکسیون ایثارگران و یک گزارش هم به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشات را بررسی کرده و برای مواردی که شامل استنکاف از قانون است، بالاترین مقام دستگاه را برای حضور در کمیسیون اصل ۹۰ دعوت می‌کند و اقدامات قانونی را انجام می‌دهد، تأکید کرد: تاکنون یک مورد اقدام قانونی در این خصوص صورت گرفته و یکی از وزرا در مورد عدم اجرای قانون در مخابرات به کمیسیون اجتماعی دعوت شده است و به وی برای اجرای قانون مهلت دادند، اما در باقی موارد هنوز مجلس اقدام خاصی انجام نداده است.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: دیوان محاسبات کل کشور حدود ۴ ماه قبل تمام گزارشات در این زمینه را از ما دریافت کرده و به دستگاه‌ها هم ابلاغ کرده که گزارشات جدید خودشان را برای ما ارسال کنند اما فقط حدود ۳۰ درصد از دستگاه‌ها پاسخی شفاف در این زمینه ارسال کرده‌اند.

تبدیل وضعیت معلمان ایثارگر مدارس غیر انتفاعی
وی در خصوص تبدیل وضعیت معلمان ایثارگر مدارس غیر انتفاعی گفت: به نظر می‌رسد این ایثارگران مشمول این قانون هستند و در تمام گزارشات نیز در قسمت آموزش و پرورش، مشکل عدم اجرای قانون در مورد این ایثارگران توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران قید شده است.
حسن‌زاده ادامه داد: آموزش و پرورش مدعی است این معلمان در بخش خصوصی کار می‌کنند و این مدارس غیرانتفاعی مجوز بخش خصوصی را دارند و کسی که در آنجا کار می‌کند ممکن است تمام وقت و یا پاره وقت مشغول باشد و نیروی انسانی آموزش و پرورش نیست و به بخش خصوصی مرتبط است، اما برداشت ما این است که حتی اگر بخش خصوصی هم باشد، به هر حال باید تبدیل وضعیت شود و این از مواردی است که به مجلس باید گزارش دهیم و مجلس هم از آموزش و پرورش مطالبه کند.

تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت‌های زیر مجموعه شستا
حسن‌زاده در پاسخ به این سؤال که تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت‌هایی مثل شستا و ذوب آهن به کجا رسیده است، پاسخ داد: در بخش‌ خصوصی واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی مثل زیرمجموعه‌های شرکت‌های نفت، شستا، ایمیدرو، شرکت‌های خصولتی مثل ذوب آهن و … تاکنون اقدام خاصی در اجرای قانون انجام نشده‌ است.
وی در ادامه از ایثارگران سراسر کشور خواست اگر مشکلی در حوزه‌های دولتی دارند حتماً به ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها مراجعه کرده و وضعیتشان را گزارش کنند، زیرا بنیاد شهید و امور ایثارگران این گزارشات را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کند.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تبدیل وضعیت پرستاران هم گفت: برخی از علوم پزشکی‌ها به بهانه تأمین اعتبار این اقدام را انجام نداده‌اند اما نیروهایی که تا بهمن ۱۴۰۲ به صورت غیر رسمی جذب شدند پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت خواهند شد.

استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد
حسن‌زاده در خصوص اجرای بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس این قانون همه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد باید استخدام شوند که بدین منظور آزمون اختصاصی برگزار شد. در مورد تأمین اعتبار این استخدام در مرحله اول قبلاً دستور رئیس جمهور وقت به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده بود و با سازمان برنامه و بودجه نیز طی چند ماه گذشته مذاکرات و مکاتباتی انجام شد اما پاسخی دریافت نشد و در این زمینه با رئیس جمهور هم مکاتبه‌ای داشتیم و ایشان به سازمان برنامه و بودجه دستور پیگیری دادند که از محل ۷۰ هزار بازنشسته‌ دولت، تأمین اعتبار صورت گرفته و امیدواریم این موضوع ظرف مدت یک ماه حل شود.
وی گفت: در مرحله اول این آزمون استخدامی ۵۵۱۵ نفر جذب صورت گرفت که در مرحله تکمیل ظرفیت به عدد ۶۹۶۰ نفر رسید و امیدواریم آزمون دوم به زودی با رفع مشکلات قبلی برگزار شود.

روش اعلام و تغییر وضعیت شغلی ایثارگران در سامانه سجایا
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با ذکر این مطلب که در حوزه اشتغال بیش از ۵۰ خدمت به صورت برخط انجام می‌شود، ادامه داد: یکی از این خدمات تعیین وضعیت شغلی است که نیاز به مراجعه به بنیاد ندارد و به صورت برخط با مراجعه به سایت ایثار درخواست ایثارگر به صورت الکترونیکی ثبت و مدارک بارگذاری می‌شود و معمولاً ظرف ۲ یا ۳ روز کاری بررسی صورت گرفته و تغییر وضعیت اعمال می‌شود.

سوالات تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۲

✔️ مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۲ چه کسانی هستند؟

✔️مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ در آن دستگاه مشغول به کار باشند، مشمول این قانون می‌شوند

✔️آیا تبدیل وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی است؟

✔️تبدیل وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد، بدیهی است تغییر نوع وظایف، پست سازمانی و شغل یا ارتقا جایگاه شغلی آنان بعد از تبدیل وضعیت در چارچوب قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

✔️آیا امکان تبدیل وضعیت نشدن به حالت جدید وجود دارد؟

✔️بله – چنانچه فرد مشمول بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۲ خواستار ادامه همکاری با دستگاه به شکل وضعیت فعلی (تبدیل وضعیت نشدن به استخدام رسمی) باشد، دستگاه اجرایی اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی را اخذ و به عنوان مستند عدم تبدیل وضع در سوابق مربوطه نگهداری کند.

3/5 - (8 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
 1. ldel

  سلام و عرض ادب تبدیل وضعیت ایثارگران امری مهم و لازم است و البته تبدیل وضعیت فرزند شهیدان هم امری است مهم و لازم ، اما فرزندان ایثارگران بدون آزمون استخدامی مصداق ضرب المثل زیر است
  گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل
  که با عدالت حضرت علی سازگار نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مسولان توجه نمایند.

  پاسخ
 2. حجت

  خب اینجا کجا گفته در سال ۱۴۰۲ اجرا میشه
  این بخشنامه برای سال پیشه

  پاسخ
 3. حامد

  اسیدسیتریک کرمانشاه جهت تبدیل وضعیت هیج جواب قانع کننده داده نمی شه مسولین که ادعا می کنین تمام شرکت ها تبدیل وضیت میشوند برای ایثارگران

  پاسخ
 4. سعید عساکره

  با سلام واحترام ما از شرکت ماشین سازی پارس هستیم که زیر مجموعه تاپیکو شستا میباشیم که از اسفند 1400مدارک ازما بردن وتا امروز تبدیل وضعیت نشیدیم من فرزند ایثارگر هستم. لطفا راهنمایی کنید چطوری پیگیری کنیم و به کدوم ارگان باید مراجعه کرد

  پاسخ
 5. امیر

  باسلام من سربازمعلم هستم فرزند ایثارگرهستم ورودی۱۴۰۲ایابخشنامه استخدامی ایثارگران شامل بنده می شود

  پاسخ
 6. آریا

  آقای خبرنگار
  خانم خبرنگار
  آقای خبرنگار
  خانم خبرنگار
  خواهش میکنم این سوال رو از مقام مسئول بپرسید !!!!!!!!!!

  # تبدیل وضعیت ایثارگران 1402
  # تبدیل وضعیت ایثارگران 1402
  # تبدیل وضعیت ایثارگران 1402

  فرد ایثارگری که با آزمون استخدامی در تاریخ 1400/12/1 استخدام یک پتروشیمی شده چه تفاوتی با ایثارگر دیگری که در تاریخ 1400/11/30 شده دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  فقط برای یک روز یا یک ماه یا چند ماه ایا من نباید تبدیل وضعیت شوم؟؟؟؟؟؟
  اگر قانون هست برای همه باید باشد
  مگر قرعه کشی و شرط بندی هست ؟؟؟؟ که شانسی یک تاریخ اعلام کنند و افراد بعد از این تاریخ شاید به خاطر همین قانون و تبدیل وضعیت شدن نفرات زیادی تا سالیان سال تبدل وضعیت نشوند

  پاسخ
 7. لیلا

  اگه کسی نخواد توی اون محل خدمت رسمی شه ود خواست داشت ک در شهری دیگر خدمت کنه امکان پذیر است؟؟
  آیا میشه با رسمی شدن موافقت نکرد،و بعد ر محل دیگر از سهمیه استفاده کرد؟

  پاسخ
 8. سیما

  استخدام معلمان مظلوم خرید خدمات ایثارگر ی که قبل از سال ۹۹ همکاری کرده اند

  پاسخ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۳
نصب اپ دانش آموزی