ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۲

ظرفیت پذیرش کنکور

جهت مشاوره در زمینه ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۲ در تمامی مقاطع (روزانه، شبانه، پردیس خودگردان، پیام نور و …) به تفکیک هریک از گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان در این مقاله ارائه داده شده است. آگاهی از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها به انتخاب رشته دقیق تر داوطلبان کمک شایانی خواهد کرد. براساس آمار سازمان سنجش کشور، تعداد 1112708 نفر در کنکور سراسری ۱۴۰۲ ثبت نام کرده اند. از این تعداد، 1082900 نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند. برای آگاهی از ظرفیت پذیرش کنکور سراسری ۱۴۰۲ تمامی مقاطع و گروه های آزمایشی، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

آخرین خبر در مورد ظرفیت پذیرش کنکور سراسری ۱۴۰۲

25 مرداد 1402 :

ظرفیت پذیرش در رشته‌های با آزمون ۱۷۷ هزار و ۱۹۲ نفر و ظرفیت پذیرش در رشته‌های بدون آزمون و صرفاً با سوابق تحصیلی ۳۳۵ هزار و ۷۴۵ نفر است.

بیشترین ظرفیت پذیرش با آزمون مربوط به گروه علوم تجربی با ۵۸ هزار و ۷۷۴ نفر است

 ظرفیت پذیرش درگروه آزمایشی ریاضی و فنی ۵۶ هزار و ۴۹۵ نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی ۵۱ هزار و ۳۹۴ نفر، در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۴ هزار و ۲87 نفر و در گروه آزمایشی هنر ۶ هزار و ۲۵۱ نفر است.

 ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در مجموع 14 هزار و 432 نفر است که از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۱ نفر در رشته پزشکی و ۲ هزار و ۶۰ نفر در رشته دندانپزشکی و 1 هزار و 271 نفر در رشته داروسازی پذیرفته می‌شوند.

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری

داوطلبان با آگاهی از ظرفیت پذیرش کنکور سراسری ۱۴۰۲ می توانند فرآیند انتخاب رشته خود را با آگاهی بیشتری انجام دهند. ظرفیت پذیرش هریک از گروه های آزمایشی، در مقاطع روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، شهریه پرداز، دانشگاه آزاد ، پردیس دانشگاه آزاد و فرهنگیان در این مقاله ارائه داده شده است. لازم به ذکر است، تعداد ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون کنکور) دانشگاه های سراسری نیز در ادامه مقاله بیان شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۲: 993234 نفر می باشد..

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری روزانه

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری روزانه سال 1401 در هریک از گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان در جدول زیر گردآوری شده است:

ظرفیت کل پذیرش دوره روزانه در کنکور سراسری ، 108559 نفر می باشد.

ظرفیت پذیرش دوره روزانه کنکور سراسری
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / روزانه
علوم ریاضی و فنی

 41309 نفر

علوم تجربی

36171 نفر

علوم انسانی

22468 نفر

هنر

4910 نفر

زبان های خارجی

3701

جمع کل

108559

ظرفیت پذیرش کنکور شبانه

ظرفیت پذیرش کنکور دوره شبانه (نوبت دوم) به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ به تفکیک هریک از گروه های آزمایشی، در جدول زیر ارائه داده شده است:

ظرفیت کل پذیرش دوره شبانه (نوبت دوم)، در کنکور سراسری 14658 نفر می باشد.

ظرفیت پذیرش دوره شبانه (نوبت دوم) کنکور سراسری
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / نوبت دوم (شبانه)
علوم ریاضی و فنی 6286 نفر
علوم تجربی 2432 نفر
علوم انسانی 4107 نفر
هنر 1143 نفر
زبان های خارجی 690 نفر
جمع کل 14658

ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور

ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور ۱۴۰۲ در کنکور سراسری، در هریک از رشته ها در جدول زیر ارائه داده شده است:

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه پیام نور در کنکور سراسری، 25420 نفر می باشد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور در کنکور سراسری
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / پیام نور
علوم ریاضی و فنی 1413 نفر
علوم تجربی 6779 نفر
علوم انسانی 6718 نفر
هنر 2030 نفر
زبان های خارجی 8480 نفر
جمع کل 25420

ظرفیت پذیرش فرهنگیان

ظرفیت پذیرش فرهنگیان به تفکیک هریک از رشته های ریاضی، تجربی، انسانی ، هنر و زبان سال ۱۴۰۲ به صورت جدول زیر است:

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۲، تعداد 23268 نفر می باشد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / فرهنگیان
علوم ریاضی و فنی 3588 نفر
علوم تجربی 5039 نفر
علوم انسانی 13120 نفر
هنر 505 نفر
زبان های خارجی 1016 نفر
جمع کل 23268

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان در کنکور سراسری ۱۴۰۲ به تفکیک هریک از گروه های آزمایشی در جدول زیر ارائه داده شده است:

ظرفیت کل پذیرش پردیس خودگردان در کنکور سراسری ۱۴۰۲، تعداد 461 نفر می باشد.

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان در کنکور سراسری
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / پردیس خودگردان
علوم ریاضی و فنی 378 نفر
علوم تجربی 28 نفر
علوم انسانی 0
هنر 30 نفر
زبان های خارجی 25 نفر
جمع کل 461 نفر

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز در هریک از گروه های آزمایشی، به شرح جدول زیر است:

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه های شهریه پرداز در کنکور سراسری ۱۴۰۲، تعداد 4266 نفر می باشد.

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز در کنکور سراسری
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / شهریه پرداز
علوم ریاضی و فنی 15 نفر
علوم تجربی 4251 نفر
علوم انسانی 0
هنر 0
زبان های خارجی 0
جمع کل 4266

ظرفیت پذیرش کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

ظرفیت پذیرش کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ در کنکور سراسری به صورت زیر است:

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه آزاد در کنکور سراسری، تعداد 1339 نفر می باشد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در کنکور سراسری
گروه آزمایشی ظرفیت پذیرش کنکور / دانشگاه آزاد
علوم ریاضی و فنی 0
علوم تجربی 1339 نفر
علوم انسانی 0
هنر 0
زبان های خارجی 0
جمع کل 1339

ظرفیت پذیرش پردیس دانشگاه آزاد در کنکور سراسری ۱۴۰۲، تعداد 293 نفر در گروه آزمایشی تجربی می باشد.

ظرفیت پذیرش رشته های بدون کنکور سراسری

ظرفیت پذیرش رشته های بدون کنکور سراسری (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) ۱۴۰۲ به صورت جدول زیر است:

ظرفیت پذیرش رشته های بدون کنکور سراسری
دوره نام دوره ظرفیت پذیرش

1

روزانه

18163

2

نوبت دوم

4951

3

پيام نور

171850

5

محروم

322

7

غير انتفاعی

129606

9

پرديس خودگردان

635

10

مجازی

1610

12

مجازی غيرانتفاعی

1913

جمع

329050


ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۲ به تفکیک هریک از گروه های آزمایشی برای رشته های با آزمون و بدون آزمون در این مقاله بیان شد. لازم است داوطلبان قبل از فرآیند انتخاب رشته از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها آگاهی داشته باشند. برای کسب اطلاعات تکمیلی تر و دریافت مشاوره انتخاب رشته می توانید با کارشناسان مجرب مجموعه به شماره 9099071613 تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

سوالات متداول

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری در سال 1400 چگونه است؟

ظرفیت پذیرش کنکور 1400 به تفکیک هر یک از مقاطع در این مقاله ارائه داده شده است.

ظرفیت پذیرش دوره روزانه در کنکور 1400 چه تعداد است؟

ظرفیت کل پذیرش دوره روزانه در کنکور سراسری ، 108559 نفر می باشد.

برای آگاهی از ظرفیت پذیرش کنکور سراسری به چه سایتی مراجعه کنیم؟

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و هریک از گروه های آزمایشی در کنکور سراسری 1400 در این مقاله بیان شده است.

3/5 - (4 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی