ثبت نام استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

ثبت نام استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی moshavergroup.com

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: از روز جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ فراخوان ثبت‌نام آزمون استخدامی مربی آموزش معلولین منتشر می‌شود.

به گزارش مهر حمید طریفی حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به استخدام در شغل مربی امور آموزش معلولین اظهار کرد: برای اولین بار در ۲ دهه اخیر شرایطی برای وزارت آموزش و پرورش فراهم شده است که بتواند جذب نیروی توانبخشی متخصص برای مدارس استثنایی و مراکز داشته باشد.

وی افزود: مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام جدیداً ایجاد شده‌اند و حالت ارتقا یافته مراکز مشکلات ویژه یادگیری هستند که ارتقای کارکردی و مأموریتی پیدا کرده‌اند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با اشاره به نیروهای توانبخشی که در سال‌های گذشته فعالیت داشته اند، خاطرنشان کرد: اکثر این همکاران به سن بازنشستگی رسیده‌اند، یا از سیستم خارج شده‌اند و یا در یکی، دو سال آینده باید بازنشسته شوند و جایگزین کردن آنان برای سازمان چالش بوده است.
طریفی حسینی ادامه داد: هزار ردیف استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی به آموزش و پرورش استثنایی اختصاص داده شده که مجوز آن گرفته شده است و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
وی با اشاره به زمان ثبت‌نام در آزمون، گفت: از روز جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ فراخوان ثبت‌نام از طریق مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس https://hrtc.ir منتشر می‌شود و به مدت ۲ هفته متقاضیان می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد: متقاضیان را تحت عنوان مربی امور آموزش معلولان استخدام می‌کنیم و کاردرمان و گفتاردرمان هستند که قرار است کار توانبخشی را انجام دهند.
طریفی حسینی با بیان اینکه آزمون استخدامی ۲۰ یا ۲۱ مهر برگزار می‌شود، گفت: ۱۷ مهرماه کارت ورود به جلسه آزمون منتشر می‌شود، مکان و ساعت برگزاری و حوزه امتحانی در کارت ورود به جلسه متقاضیان مشخص می‌شود و آزمون به صورت متمرکز در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: ۴۰ درصد نمره آزمون است که شرط ورود به مرحله ارزیابی تکمیلی است و ۶۰ درصد هم از طریق ارزیابی تکمیلی خواهد بود که نمره متقاضیان تعیین می‌شود، ضمن اینکه از نظر توزیع جنسیتی، مردان و زنان به یک نسبت می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

شرایط استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

 1. داشتن تابعیت ایران؛
 2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران؛
 3. التزام به قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران؛
 4. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برا ی مردان؛
 5. داشتن سلامت جسمان ی و روانی و توانایی برای انجام ک ار ی  که استخدام میشوند؛
 6. عدم اعتی اد به دخانیات و مواد مخدر؛
 7. نداشتن سابقه م حکومی ت جزایی موثر؛
 8. عدم وجود هرگونه ممنو عیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آراء قطعی مراجع قضایی و  ذیصلاح؛
 9. داوطلبان استخدام نبا ید جزء نی روهای بازخر ید خدمت دستگا ههای اجرا یی و همچنین بازنشسته باشند؛

شرایط اختصاصی استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

۱- گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی توسط پذیرفته شدگان با رعایت شرایط و ضوابط ذیل:

 • به استناد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان استخدام پی مانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی (این دوره شامل مجموعه ا ی از دروس تربیت ی، تخصصی و کارورز ی (نظر ی، مهارتی) است. دوره مهارت آموزی شغل مربی امور آموزش معلولین در دانشگاه فرهنگیان بدون در یافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره م ذکور م یباشد.
 • مهارت آموزانی که ازحضور در کلاس درس، امتحانات مواد درسی و یا آزمون جامع خوددار ی نمایند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و مشمول پرداخت هز ینههای دوره آموزشی و خسارتها ی وارده خواهند بود.
 • بخ شی از هز ینههای  برگزار ی  دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هر یک از پذیرفتهشدگان در طول برگزار ی  دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصی ل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش وپرورش میتواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هز ینه ها ی مربوط اقدام نما ید.
 • شرا یط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نها یی و تایید صلاحیتهای عمومی توسط گز ینش، از سوی دانشگاهها ی مجر ی دوره یکساله مهارت آموزی (دانشگاه فرهنگیان) اعلام خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سو ی دانشگاه مجری دوره مزبور، الزامی میباشد. پذیرفته شدگان نهایی جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت  یکساله مهارت آموزی می بایست از طر یق  پایگاه اطلا عرسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی cfuac.ir موضوع را پیگیر ی نمایند.
 • مدت دوره یکساله مهارت آموزی  جزء سنوات خدمتی  محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی  در آموزش و پرورش می باشد. گواهی  پایان دوره مهارت آموزی، دارای  ارزش برای  ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نمیباشد.
 • محل مهارت آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتا یج قطعی توسط دانشگاه فرهنگیان تعین خواهد شد .
 • تغییر محل مهارت آموز ی، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعایت جنسیت از طریق سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
 • پردیسهای دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجر ی دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارند در صورت وجود امکانات و تقاضای افراد، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امکانپذیر خواهد بود .

۲- با توجه به مصوب جلسه ۹۶۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۸ شورای  عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده »نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گز ینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز »برا ی بوم خدمت« خواهد بود ک ه به صورت استانی صورت م یپذیرد. بنابرای ن بعد از طی فرا یند استخدامی، خارج شدن نی رو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای  بوم استان خواهد بود.

۳- محل خدمت یک منطقه آموزشی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان نها یی، در این آگهی  مشخص شده است. لازم به  ذکر است شهرستانهایی  که در جدول فهرست شغل محلهای اداره کل آموزش و پرورش استانها، دارای  چند منطقه آموزش و پرورش میباشند ،


منطقه آموزش و پرورش محل خدمت فرد قبول شده (قبل از اشتغال)، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه در یکی از مناطق آموزش و پرورش همان شهرستان تعیین خواهد شد.

۴-  مهارت آموزان در زمان ثبت نام در پردیسهای   دانشگاه  فرهنگیان،ملزم به ارائه مد رک  روخوانی  و روانخوانی ق رآن کر یم و مد رک ICDL  م یباشند،درغی ر اینصورت باید تعهد نما ی ند که حداکثر یک ماه ازشروع دوره یکساله مهارت آموز ی ، مدا رک مزبور را ارائه نمایند.

۵- به منظور نگهداشت و افزایش ماندگار ی نیروهای  استخدام شده در حوزه توانبخشی آموزش وپرورش استثنایی کشور، هرگونه تغ ر سمت نیروهای بکار گرفته شده موضوع ا ین آگه ی به سایر مشاغل گروه معلم و کیفیت بخ شی و یا انتقال به سا یر دستگاههای اجرایی ممنوع است، در اجرای  تبصره ۴ مصوبه ۸۳۳ شورای انقلاب فرهنگی، خارج شدن نی رو از بوم (استان، شهرستان، منطقه و ناحیه) به منزله قطع رابطه استخدام ی  و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود.

شرط سنی مربی امور آموزش معلولین

شرط سنی مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی داشتن حداقل سن بیست( ۲۰) سال تمام و داشتن حداکثر چهل( ۴۰) سال تمام (لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر )

تبصره ۱ : جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بی ست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حدا کثر سن معاف م یباشند.

تبصره ۲ : موارد  ذیل به شرط ارائه مدا رک و مستندات لازم از مراجع  ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به می زان حضوردرجبهه و همچنین مدت زمان بستر ی شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛

داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه

تبصره ۳ : به موجب بند(الف)ماده ۱۵ قانون حما یت از خانواده و  جوانی جمعیت، داوطلبان مشمول قانون مزبور به ازای تاهل و نی ز داشتن هر فرزند، یکسال تا حداکثر پنج سال(۵) به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد. امتیازات فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ بارور ی شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۵/۲ نباشد. مبنای تع ن نرخ بارور ی، آخر ین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزار ی آزمون می باشد .

سهمیه های آزمون استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

امتیازات و سهمیه های قانونی ثبت نام استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

سهمیه ایثارگران:

جذب ایثارگران مورد تایید بنیاد شهید و امور ا یثارگران از طر یق ش رکت در آزمون استخدامی آموزش  و پرورش و از محل سهمیه های قانونی ۲۵ و ۵ درصد از مجموع مجوزها با رعایت ساز  وکارهای  ذیل صورت م یپذیرد:

۱.  با هماهنگی  بنیاد شهید و امورایثارگران، سهمیه استخدامی  مربوط به مشمولین سهمیه  ۲۵  درصد ایثارگران در دفترچه راهنما ی ثب تنام آزمون استخدامی مشخص گردیده است. داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمولان سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور  صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نما یند.

۲. ا یثارگران متقاضی بهره  مندی از سهمیه استخدام ی ۲۵ درصد موضوع ماده( ۲۱) قانون جامع خدما ت رسانی به ایثارگران برای ثب تنام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سی ستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ا یثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شه ید و امور ایثارگران تایید گردد .در صورت عدم تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران داوطلبان مجاز به انتخاب شغل مح لهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند .

۳. جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک  سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.

۴. آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از ک ار افتاده کلی، آزادگان از کار  افتاده کل ی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد ا یثارگران با کسب حد نصاب قبول ی و رعا یت ترتیب نمرات م کتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته م یشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.

۵. سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مشخص و از سهمیه سا یر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برا ی اعمال سهم یه مذکور صرفاً با ید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ا یثارگران ۵ درصد را انتخاب نمایند.

۶. بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،ا یثارگران مشمول سهمیه های ۲۵ و ۵ درصد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش،بای ستی حداقل هشتاد درصد( ۸۰ درصد) حدنصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.


۷. استخدام مازاد برسهمیه  استخدامی(۲۵ درصد و ۵ درصد) ا یثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طر یق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جن سیت متناسب، صرفاً در مرحله معرف ی افراد به فرایند ارزیابی تکمیلی در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.

تذکر:

۱. معرفی نهایی ایثارگران در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از ا یثارگران واجد شرایطی خواهد بود ک ه سهمیه ثبت نامی و ش رکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه ایثارگران صورت گرفته باشد .

۲. در صورتی که داوطلب ا یثارگر ی  براساس نمره فضل ی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جن سیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.

۳. پس از انجام ارزیابی تکمیلی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله ارزیابی تکمیلی انجام خواهد پذیرفت .


سهمیه معلولین آزمون استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

سهمیه های قانونی ثبت نام استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

جذب معلولین مورد تایید کمیسیون پزشکی- توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از طریق شرکت در آزمون استخدامی و از محل سهمیه قانونی سه( ۳) درصد (قانون جامع حما یت از معلولان) از مجموع مجوزها ی هر یک از دستگاهها ی اجرایی  و با رعایت ساز و کارهای  ذیل صورت میپذیرد:

۱. سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه۳ درصد معلولین مورد تایید سازمان بهزیستی کشور در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مشخص گرد یده است. داوطلبان معلول تایید شده مشمول ا ین سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محلهای مشخصشده در سهمیه معلولان را انتخاب نمای ند.

۲. معلولین باید صلاحیت و توانایی لازم برای انجام ک ار ی ک ه جهت آن استخدام م یشوند را داشته باشند .

۳. بر اساس ماده( ۵) آ ننامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وز یران عضو کمی  سیون امور اجتما عی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تش خیص سازمان بهز یستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأمور یت کار ی آنها نباشد، بلامانع میباشد.

۴. بر اساس بند (ز) ماده( ۴۲) قانون مدیر یت خدمات کشور ی و آ ننامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ

۲۲/۰۴/۱۳۸۹وز یران عضو ک می سیون امور اجتما عی و دولت الکترونیک، داوطلبان استخدام میبایست سلامت جسمانی، روانی و توانا یی برای انجام کار ی که استخدام م یشوند را داشته باشند (با در نظر گرفتن بند (ب) “سهمیه معلولین”، بخش ( ۴) امتیازات و سهمیهها ی قانونی)، در صورت عدم تایید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسی مدا رک و معاینه پزشکی، مرجع رسید گی به اعتراض داوطلبان، شورای  پزشکی دانشگاه علوم پزش کی استان مربوطه میباشد .

۵. با توجه نوع شغل مربی امور آموزش معلولین و درنظرگرفتن توانایی انجام کار، داوطلبان دارای معلولیت های آسیب بینایی شدید ، ناشنوا و جسمی حرکتی شدید امکان ثبت نام و پذیرش وجود ندارد مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده داوطلب خواهدبود .

تذک ر ۱ : معرفی نهایی معلول ین در سهمیهاستخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و ش رکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد.

تذک ر ۲ : پس از انجام ارزیابی تکمیلی، اعلام نتایج نها یی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب ،برای مرحله ارزیابی تکمیلی انجام خواهد پذی رفت.


شرایط بومی‌ پذیری در آزمون استخدامی آموزش و پرورش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

 

۱. بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها)

باستناد قانون اصلاح ماده۴۴  قانون مدیر یت خدمات  کشور ی،داوطلبان بومی  شهرستانی  (به استثنای  شهرستان  تهران و مرا کز استانها) نسبت به سا یر داوطلبان غیر بومی دارای  اولویت میباشند. اولویت بو م ی به ا ین شرح اعمال خواهد شد. »نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد( ۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد( ۶۰%) برای حیطه اختصاصی و تخصصی) با ضر یب »ی ک و چهاردهم« (۴/۱) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد .«


۲. قانون حمایت از خانواده و جوانی  جمعیت

به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو( ۲) درصد، مجموعاً حداکثر تا ده( ۱۰) درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتب ی داوطلب اضافه میشود .

تذکر: امتیازات مطروحه در بند فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ بارور ی شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند وی، بالا ی ۵/۲ نباشد. مبنای تع ن نرخ بارور ی، آخر ین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزار  ی آزمون استخدامی م یباشد.


کارت شرکت در آزمون ، از تاریخ دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت ب ر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس  www.hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در یکی از روزهای ۲۰ یا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ در مراکز استانها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون ، به منزله تایید اطلاعا ت ارسالی ا ز سو ی داوطلبان نبوده  و اصل مدار ک داوطلبان پس از اجرای آزمون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تبصره : تاریخ دقیق برگزاری آزمون، هفته اول مهرماه اطلاعرسانی خواهد شد .

دانلود دفترچه آزمون استخدامی مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی 1402

سایت استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی ۱۴۰۲

3.3/5 - (6 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام استخدام مربی امور آموزش معلولین آموزش و پرورش استثنایی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی