اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

جهت مشاوره در زمینه اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 ما در این مقاله به توضیح اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پرداخته ایم. برای اطلاع از ماده ها مختلف اساسنامه فرهنگیان مقاله مشاور گروپ را بخوانید.

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان چیست؟

اساسنامه در حقیقت سندی است که به شرکت اعتبار می‌دهد و در آن هدف، نحوه فعالیت، وظایف اعضا و کارکنان و شرکت را مشخص می کند و یک خط مشی مشخصی به آن می دهد و همه قوانین و ماده و تبصره های یک شرکت یا نهادی بر اساس آن اجرا می شود و همه افراد ذی ربط پایبند به آن هستند و نباید از آن سرپیچی کنند.

بر همین منظور دانشگاه فرهنگیان هم اساسنامه ای دارد که تمام کارکنان باید از آن پیروی کنند و بر اساس آن کار های خود را انجام دهند. در متن پیش رو همه ماده های اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را برای شما توضیح داده ایم. اطلاعات نکمیلی را می توانید از سایت دانشگاه فرهنگیان مطالعه کنید.

ماده 1 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده 1 كلیات اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و  شایستگیهای  حرفهای و تخصصی  تربیت محور، توانمند در  بهره گیری از  فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در انجام  مأموریت ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در  زمینه سازی برای شكوفایی فطرت ،استعدادها و  شكل گیری هویت یك پارچه اسلامی- ایرانی- انقلابی دانشجو معلمان، برخوردار از هیئت علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح ، تعالیجو و  تحول آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی ) جامعه مهدوی (، وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه با اهداف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوط اداره  میشود. در این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اختصار دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش به اختصار «وزارت »نامیده  میشود.

اهداف دانشگاه فرهنگیان

ماده 2 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 2 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، اهداف دانشگاه فرهنگیان شامل موارد زیر است.

تأمین و تربیت معلمان، مدیران، مربیان، كاركنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد، معتقد به مبانی دینی و  ارزشهای اسلامی و انقلابی، دارای فضائل اخلاقی و  ارزش  های والای انسانی، كارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسلامی

تربیت، توانمندسازی و ارتقای  شایستگی های عمومی ، تخصصی و حرف های منابع انسانی با تأكید بر پرورش  انسانهای متقی، كارآفرین، خودباور، خلاق و توانا در تولید علم، فناوری و نوآوری، متناسب با مبانی و  ارزشهای اسلامی و نیازهای جامعه

تسهیل فعالیتهای آموزشی و پرورش در تلفیق علم و دین و مشاركت در نهضت تولید علم، افزایش سهم تولیدات علمی در محتوای آموزشی و تربیتی مورد نیاز آموزش و پرورش مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و نیاز های ملی و كاربردی كردن دستاورد های علمی و پژوهشی ازطریق تعامل پویا و سازنده با حوزه های علمیه و مراكز علمی و پژوهشی داخلی ، منطق های و  بین المللی

ایجاد تحول و نوآوری در نظام تربیت معلم كشور و تغییر، اصلاح و ارتقا روشها و  برنامه های آموزشی و پژوهشی تربیت معلم، براساس مبانی اسلامی و آخرین تحولات علمی و  بهره مندی از  فناوری های نوین جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

توسعه زمینه پژوهندگی و  تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی و رصد كردن تحولات  نظام های تربیت معلم و تحولات علمی در حوزه علوم تربیتی و آموزش و پرورش.

ماده 2 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

شرح وظایف کارکنان فرهنگیان

ماده 3 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 3 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان کارکنان این دانشگاه وظایف خاص خود را باید انجام بدهند.

تعلیم و تربیت دانشجو معلمان،مدیران و كارشناسانی با  شایستگی های اخلاقی ،اعتقادی ،انقلابی، تخصصی و حرفه ای و مسلط بر مبانی و  شیوه های تربیت اسلامی ،در طراز جمهوری اسلامی ایران ازطریق  آموزش های بلندمدت، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی.

  تبصره- دوره های تحصیلات تكمیلی دانشگاه باید در زمینه  نظریه پردازی در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی به نحو عام و یا  نظریه پردازی در عرصه  شیوه ها و  رشته های آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش دایر شود .

تربیت مدیران آموزشی و تربیتی توانمند، شایسته و  تحول آفرین، مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و اقتضائات بومی

توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی، دانشی و مهارتی فرهنگیان ازطریق  آموزش های  كوتاه مدت پس از اخذ مجوز از  مراجع ذیصلاح

ارتقای توانمندی های دانشجو معلمان به منظور ایجاد  مهارت تدریس چند رشته ای

حركت در مسیر نظریه پردازی و كاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی با مشاركت  حوزه های علمیه و مراكز علمی و پژوهشی

برگزاری كارگاه ها،  همایش ها و  گردهمایی های آموزشی ،پژوهشی و اعتقادی و تحقیقاتی  به منظور تولید، توصیف، تبیین و ارزیابی دانش مرتبط در عرصه تعلیم و تربیت و ارتقای سطح علمی و شایستگی های اعتقادی، اخلاقی و  حرف های دانشجو معلمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

همكاری با مراكز آموزشی و پژوهشی كه دارای  فعالیت های علمی مرتبط هستند  به منظور بهره گیری از تجارب و تخصص آنان

انجام مطالعات و  پژوهش های كاربردی و تولید دانش مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش

بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان انتشار مجله،كتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های  رایانه های متناسب با اهداف دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط.

فراهم آوردن امكان بهره گیری از ظرفیت مدارس تجربی در كارآموزی و كارورزی دانشجو معلمان

شرح وظایف کارکنان فرهنگیان

شخصیت حقوقی دانشگاه:

ماده 4 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده 4 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان شخصیت حقوقی دانشگاه به صورت :

دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و به صورت هیئت امنایی اداره  میشود.

 تبصره- با تأسیس دانشگاه، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم)ص( و مراكز تربیت معلم تحت پوشش آن در این دانشگاه ساماندهی  میشود.

ماده 5 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده 5 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان محل دانشگاه

سازمان مركزی دانشگاه در تهران مستقر است. تأسیس دانشكده، پژوهشكده، آموزشكده و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه مشتمل بر دو پردیس خواهران وبرادران در هر یك از  استانها، با پیشنهاد هیئت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  امكان پذیر است.

اركان دانشگاه فرهنگیان

ماده 6 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 6 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ارکان دانشگاه فرهنگیان شامل

هیات امنا، رئیس دانشگاه هیات رئیسه، شورای دانشگاه است که در ادامه به تفصیل وظایف هر کدام یک از اینهارا توضیح خواهیم داد.

ماده 7 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده ۷ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یکی از ارکان دانشگاه فرهنگیان هیئت امنا می باشد که در ادامه ان را توضیح می دهیم.

رئیس جمهور، رئیس هیئت امنا

 وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حسب مورد

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  دانشگاه ها

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس   دانشگاه، دبیر هیئت امنا

دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش

رئیس مركز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

سه تن از شخصیت های علمی- فرهنگی كشور كه نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت علم و دانش داشته باشند، ترجیحاً اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسین حوزه های علمیه دارای كرسی تعلیم و تربیت هستنتد

  تبصره– اعضای مذكور در بند 11 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، تأئید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حكم رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می شوند و در یك زمان می توانند حداكثر عضو دو هیئت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی كه افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می دهند.

ماده 8 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده ۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وظایف و اختیارات هیئت امنا:

🔔خط مشی كلی دانشگاه و  سیاست های كلان آموزشی ،فرهنگی،  تربیتی،  پژوهشی،  دانشجوئی،  اداری و مالی دانشگاه مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و متناسب با نیازهای وزارت آموزش و پرورش

🔔 تصویب اصول و  سیاستهای كلان برنامه های توسعه دانشگاه

تعیین شرایط دانشگاه فرهنگیان و ضوابط تحصیل دانشجو و شاخصهای آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی و دانشجوئی دانشگاه

🔔 تعیین و تصویب ساختار و شرح وظایف كمیته های استانی هیئت امنای دانشگاه

🔔 تصویب نمودار سازمانی و تشكیلات دانشگاه براساس ضوابط و مقررات مربوط

🔔 تصویب  آئین نامه داخلی هیئت امنا و مقررات،  آئین نامه ها و  شیوه نامه های لازم

🔔 تصویب  آئین نامه های مالی-  معاملاتی،  اداری ،استخدامی و تشكیلاتی دانشگاه ) ازجمله  آئین نامه های سفرهای علمی،  بورس های تحصیلی و  فرصت های مطالعاتی( كه پس از تأیید  رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

🔔 بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی «دانشگاه » و واحدهای تابعه كه از طرف رئیس دانشگاه پس از تأیید شورای دانشگاه پیشنهاد  میشود.

🔔 تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه دانشگاه

🔔 تصویب  دوره ها و  رشته های تحصیلی،  دانشكده های جدید، مؤسسات پژوهشی و علمی تابع دانشگاه و پیشنهاد آن به مراجع  ذیصلاح برای تصویب

🔔 تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

🔔 جذب كمك ها و هدایا اعم از نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی

🔔 تصویب میزان  فوق العاده های اعضای هیئت علمیدانشگاه

🔔 تعیین نحوه اداره واحد های تولیدی، خدماتی، كارگاهی و… در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

🔔 تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

🔔 بررسی گزارش عملكرد سالانه دانشگاه كه از طرف رئیس دانشگاه ارائه می شود و تصمیم گیری در مورد رفع موانع، مشكلات و نقایص آن به منظور پیشرفت بهتر امور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و مصوبات هیئت امنا

طبق ماده ۸ اسانامه فرهنگیان وظایف و اختیارات هیئت امنا:

ماده 9 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده ۹- جلسات هیئت امنا به چه صورت است؟

بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جلسات هیئت امنا حداقل هر شش ماه یكبار تشكیل  میشود.

تبصره – جلسات هیئت امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نصف  به علاوه یك اعضای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده 10 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

 ماده ۱۰- رئیس دانشگاه

بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان رئیس دانشگاه كه نماینده قانونی دانشگاه نزد مراجع حقیقی و حقوقی است با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حكم وزیر آموزش و پرورش برای مدت چهار سال منصوب  میشود.

 تبصره۱- پیشنهاد و انتصاب مجدد وی به طور متوالی فقط برای یك دوره  امكان پذیر می باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وی برای دوره بعدی پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امكان پذیر می باشد.

تبصره۲- وزیر آموزش وپرورش می

تواند تا تعیین رئیس دانشگاه یكی از اعضای هیئت علمی واجد شرایط را پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب نماید .

تبصره۳- پذیرش استعفا یا عزل رئیس دانشگاه با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حكم وزیر آموزش و پرورش انجام  میپذیرد.

ماده 11 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده 11 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

✔️ تمهید امكانات ضروری برای تحقق اهداف دانشگاه

✔️ مسئولیت درقبال كلیه امور دانشگاه و حسن اجرای مقررات و مصوبات هیئت امنا و شورای دانشگاه در حدود مقررات مصوب و  آئین نامه ها و بخشنامه های صادر شده توسط «وزارت»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن به واحد های ذیربط حسب مورد

✔️ تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاست ها، اهداف و  خط مشی ها برای طرح در هیئت امنا

✔️ تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس  برنامه های راهبردی مصوب هیئت امنا،  برنامه ریزی و هدایت  فعالیت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجوئی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب  برنامه های راهبردی مصوب و  سیاست ها و بخشنامه های «وزارت»

✔️ ارتباط نزدیك با آموزش و پرورش در جهت احصای نیازهای آموزشی و نیرو های انسانی وزارت و پاسخگویی به آنها

✔️ نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی ،فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی ،اداری ،مالی، عمرانی و خدماتی، استخدام، انتصاب، مأموریت ،اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی، توسعه مدیریت و منابع ،استخدام دانشگاه فرهنگیان ، جذب، انتصاب، مأموریت، ارتقاء و اخراج كاركنان طبق ضوابط و مقررات مربوط و كلیه ارتباطات داخلی و  بین المللی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگ نمودن  فعالیت های واحد های مختلف دانشگاه و پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشكالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح

✔️ استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی اعم از قضایی، اجرایی، اداری و … به نمایندگی از دانشگاه

✔️ تهیه آئین نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی، نمودار سازمانی و تشكیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات «وزارت» و پیشنهاد آنها به هیئت امنا برای تصویب

✔️ تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت مفاد  آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر مقررات جاری و ارائه آن به هیئت امنا و همچنین نظارت بر نحوه  هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه

✔️ امضای قرارداد ها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری و مكاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین ، آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیئت امنا در قبال  گزارش های حسابرسی، پیگیری و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیئت امنا

✔️ ارائه گزارش عملكرد سالانه آموزشی،  پژوهشی ،فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و محاسباتی «دانشگاه »به هیئت امنا، «وزارت» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۱۲. نصب و عزل هیئت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای

✔️ دانشگاه، رؤسای پژوهش كده ها، مؤسسات و واحد های وابسته و مدیران ستادی دانشگاه

✔️ ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با تأیید شورای دانشگاه به هیئت امنای دانشگاه

✔️ ارائه پیشنهاد  همكاری های علمی با سایر  دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوط

✔️ ایجاد شورای مشورتی متشكل از پنج تن از اعضای هیئت علمی شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی ،پژوهشی، فرهنگی و اجرایی با مرتبه علمی استاد یار و بالاتر

✔️ نظارت بر امور انضباطی دانشگاه هیئت علمی- دانشجویان- كارمندان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

ماده 12 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده 12 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تركیب هیئت رئیسه دانشگاه شامل:

 رئیس دانشگاه معاونان دانشگاه

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

ماده 13 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده 13 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وظایف و اختیارات هیئت رئیسه

مشاركت و همكاری فعالانه در تنظیم  برنامه های راهبردی دانشگاه مبتنی بر سند  چشم انداز،  برنامه های توسعه كشور، نقشه جامع علمی كشور و  برنامه های «وزارت »و  سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به منظور ارائه و تصویب در هیئت امنا

فراهم نمودن بستر های لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی دانشگاه

فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنا، آئین نامه ها و  بخشنامه های ابلاغی از سوی «وزارت» و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح

بررسی  آئین نامه ها، تشكیلات،  شیوه نامه ها، دستور جلسات و سایر موارد  ارائه شده از سوی  معاونت ها و شورای «دانشگاه » به منظور طرح در هیئت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح

 پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیئت امنا ازطریق رئیس دانشگاه

تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق جذب  كمك های مردمی و افزایش درآمد های اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم ازهیئت امنا، «وزارت» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح

پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های  كوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تعلق میگیرد از طریق رئیس دانشگاه به «وزارت»

بررسی و تصویب پیشنهاد های ارائه شده در خصوص  فعالیت های تربیتی، دانشجوئی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی كه بر اساس تقویم سالانه دانشگاه ارائه گردیده است.

نظارت و پیگیری گزارش های تربیتی، فرهنگی ،دانشجوئی، سیاسی، امنیتی و … با هماهنگی دیگر دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیئت رئیسه توسط  حوزه های مختلف دانشگاه و نظارت بر عملكرد آنان

 ارزیابی عملكرد حوزه های مختلف دانشگاه و بررسی گزارش های ادواری در شورای دانشگاه

ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف دانشگاه

ماده 14 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده 14 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان معاونان دانشگاه

تعداد معاونان دانشگاه براساس تشكیلات «دانشگاه »تعیین  میگردد. شرایط عمومی معاونان طبق  آئین نامه جامع مدیریت  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۰/۱۲/۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

ماده 15 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

بر اساس ماده 15 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان  شورای دانشگاها

شورای دانشگاه دومین ركن سیاستگذار بعد از هیئت امنا  میباشد كه به تنظیم  سیاست ها و  برنامه های جاری دانشگاه براساس  سیاست های كلان مصوب در هیئت امنا و  سیاست های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح  میپردازد.

بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ترکیب شورای دانشگاه ها

رئیس دانشگاه،رئیس شورا

معاونان دانشگاه

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

معاون مركز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

رؤسای  دانشكده ها، آموزشكدها، پژوهشكده ها و مؤسسات تحقیقاتی و علمی وابسته به دانشگاه

دو تن از اعضای هیئت علمی هر یك از شورا های تخصصی آموزشی و تحصیلات تكمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و …( و دارای  صلاحیت های عمومی مندرج در  آئین نامه جامع مدیریت دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به انتخاب شورای مربوط و با تأیید و حكم رئیس دانشگاه

دو تن از اعضای هیئت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای  صلاحیت های عمومی مندرج در  آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با انتخاب و حكم رئیس دانشگاه

تبصره۱- رئیس دانشگاه  می تواند درمورد مسائل خاص از رئیس گروه معارف و سایر مدیران  حسب مورد به منظور شركت در جلسات شورا بدون حق رأی دعوت نماید.

تبصره۲- مدت عضویت اعضای حقیقی شورای دانشگاه ۲ سال  میباشد.

تبصره۳- شورا دارای نایب رئیس می باشد كه از میان اعضای شورا با انتخاب و حكم رئیس دانشگاه منصوب  میگردد.

تبصره۴- ابلاغ مصوبات شورا و مكاتبات مربوط از طریق رئیس شورا انجام  می پذیرد.

ماده 15 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده 16 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 16 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

 1.  تدوین وتصویب  آئین نامههای داخلی شورا و كمیته های آن
 2. بررسی و تصویب  دوره ها و  رشته های آموزشی جدید و  برنامه های آن، پیشنهادی  معاونت ها و شورا های تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب
 3. بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همكاری
 4. دانشگاه با سایر  دانشگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 5. بررسی و تأیید  برنامههای پذیرش دانشجو توسط  پردیسهای استانی دانشگاه مبتنی بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستای اجرای تكالیف مندرج در برنامههای
 6. توسعه كشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، برنامه های «وزارت» و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 7. بررسی طرح جامع و برنامه های توسعه دانشگاه و پیشنهاد اصول كلی آنها به هیئت امنا
 8. بررسی و تصویب  برنامههای پیشنهادی آموزشی ،پژوهشی و تربیتی  كوتاهمدت در چارچوب نیازهای وزارت و مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی
 9. بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط درخصوص مشكلات تربیتی،  فرهنگی،  آموزشی
 10. دانشجویی ،پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی  بهمنظور ارائه راهكارهای سازنده و عملی جهت رفع  كاستیها
 11. بررسی سالانه امكانات علمی )نیروی انسانی و تجهیزات( دانشگاه و تعیین كمبودها و  طبقهبندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
 12. ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یكی از شوراهای تخصصی، حسب مورد
 13.  ارزیابی كلی عملكرد دانشگاه براساس  شاخصها و ضوابط مربوط

ماده 17 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 17 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان  تركیب دانشگاه شامل

وظایف و اختیارات شورا های تخصصی دانشگاه به شرح مندرج در  آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مصوب جلسه مورخ۱۰/۱۲/۱3۸۹شورای عالی انقلاب فرهنگی،  میباشد.

واحد های دانشگاه فرهنگیان

ماده 18 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده ۱۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پردیسهای استانی دانشگاه

تركیب و نحوه انتخاب اعضای شورای پردیس های استانی دانشگاه متناسب با شرایط استان مربوط، به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه تعیین  میشود.

رؤسای  پردیس های استانی دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشگاه، تأیید وزیر آموزش و پرورش ،تصویب هیئت امنا و با حكم رئیس دانشگاه منصوب  میشوند.

تبصره- پذیرش استعفا یا عزل رئیس پردیس استانی دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشگاه، تأیید وزیر آموزش و پرورش و با حكم رئیس دانشگاه انجام  میپذیرد .

وظایف و اختیارات رؤسای پردیسهای استانی «دانشگاه »متناسب با وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه تعیین و پس از تصویب شورای دانشگاه و تأیید وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ میشود.

ماده 19 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 19 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان منابع مالی

 اعتبارات عمومی

 درآمدهای اختصاصی

 كمك های دریافتی از وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های ذیربط

 هدایا و  كمكهای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوق

تسهیلات بانكی مأخوذه طبق ضوابط و مقررات

دانشگاه می تواند با حفظ وظایف اصلی خود با اشخاص و مؤسسات دولتی و غیردولتی قرارداد انجام خدمات پژوهشی و آموزشی منعقد نماید و در مقابل، حق الزحمه دریافت دارد.

آئین نامه نحوه عقد قرارداد و نیز  هزینه كرد وجوه حاصل از آن باید به تصویب هیئت امنای دانشگاه برسد.

ماده 20 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 20 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه مورد توافق وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، صورت می پذیرد.

تبصره۱- پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش،  صورت  می پذیرد. پذیرفته شدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، به عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذیرفته  میشوند و باید پیش از ثبت نام رسماً تعهد دهند كه پس از  دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود ،در محل  تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت آنان محسوب  میشود.

تبصره۲- دارندگان مدارك معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاغل در وزارت آموزش و پرورش در صورت پذیرفته شدن در آزمون ورودی و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ، می توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

 تبصره۳- دارندگان مدارك تحصیلی كارشناسی و كارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، درصورت داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش،  میتوانند در آزمون مربوط شركت نمایند.

 تبصره۴- نخبگان علمی، دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مؤسسات آموزش عالی ،مخترعان، مبتكران و برگزیدگان المپیاد های علمی، قهرمانان ورزشی بین المللی، دارندگان سوابق تجربی مفید، نیرو های بومی و منطقه ای، با رعایت مقررات مربوط از اولویت های پذیرش در دانشگاه برخوردار  میباشند.

ماده 20 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده 21 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 21 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مدرك تحصیلی  دانش آموختگان «دانشگاه » بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر و اعطا میشود.

ماده 22 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده 22 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب هیئت علمی دانشگاه به صورت استخدام پیمانی، رتبه تحصیلی بورس، طرح سربازی، مأموریت و انتقال از سایر مؤسسات، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی- آزمایشی، از رسمی- آزمایشی به رسمی- قطعی ،تبدیل وضعیت از كارشناس به هیئت علمی براساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با ساختار هیئت اجرایی جذب زیر نظر هیئت مركزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

ماده 23 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

 ماده 23 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برنامه های آموزشی و سرفصل دروس باید براساس آموزش تخصصی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش و مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زمینه ساز تحقق اهداف «وزارت» باشد.

تبصره۱- برنامه های آموزشی، پژوهشی و تربیتی دانشگاه مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای «وزارت» باتوجه به اهداف مندرج در ماده ۲  اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ،توسط دانشگاه تهیه و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره۲- باتوجه به اهداف تربیتی دانشگاه، حداقل تعداد 35 واحد درسی در دو سال اول تمام رشته ها، مشتمل بر دروس معارف دینی و تعلیم و تربیت اسلامی  میباشد.

 تبصره۳- دانشجویان دوره كارشناسی دانشگاه موظفند طبق برنامه آموزشی مصوب، حداقل ۸ واحد درسی  به عنوان كارآموزی به تدریس بپردازند و «وزارت» موظف است زمینه اجرای آن را فراهم كند.

 تبصره۴- برنامه آموزشی و سرفصل دروس برخی از  رشته های دانشگاه در تعامل با حوزه های علمیه با افزودن واحد های مهارت آموزشی به  رشته های تخصصی حوزوی تدوین  میشود.

ماده 24 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده 24 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان انحلال دانشگاه

دانشگاه در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منحل  میشود:

۱. به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امنا

۲ .  درصورت تخلف دانشگاه  از مقررات اساسنامه ،

مصوبات و ضوابط «وزارت» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر ضوابط مربوط یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده 25 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده ۲۵ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در صورتی كه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال دانشگاه موافقت اصولی نماید، دانشگاه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 • همه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و  فارغ التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نماید.
 • همه امتیازات و اموالی را كه از منابع عمومی و دولتی و  بانك ها و  شهرداری ها و غیره در اختیار دانشگاه قرار گرفته است مسترد كند یا موافقت صاحبان حق مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذكور به دانشگاه را ارائه دهد.
 • همه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانك ها ، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از اعضای هیئت علمی و كارمندان انجام دهد.

ماده 26 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده ۲۶ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پس از احراز اجرای تعهدات مذكور  در ماده ۲۶ و حل و فصل امور آموزشی و حقوقی دانشگاه و تصویب و تأیید نهایی انحلال دانشگاه طبق ماده ۲۴ فوق، هیئت تسویهای مركب از:

 • نماینده حقوقی وزارت آموزش و پرورش
 • نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس وقت دانشگاه )درغیاب رئیس وقت «دانشگاه ،»یكی از معاونان وقت دانشگاه بنا به تشخیص وزیر آموزش و پرورش(، تشكیل و با رعایت مقررات قانونی امر تسویه دانشگاه را برعهده خواهد داشت.

ماده 27 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

طبق ماده ۲۷ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پس از انجام تعهدات و تعیین تكلیف دیوان دانشگاه و اعلام ختم تسویه، باقیمانده دارایی دانشگاه با رعایت بند ۲  ماده ۲5 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به «وزارت» منتقل  میشود.

  تبصره۱- درخصوص اموال وقفی، مطابق وقفنامه عمل  میشود.

تبصره۲- هیئت تسویه موظف است درمورد فوق ، صورت مجلسی را كه به امضای همه اعضای هیئت  میرسد در دو نسخه تنظیم، یك نسخه از آن را به وزارت آموزش و پرورش و نسخه دیگر را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

ماده 27 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده ۲۸ آموزش و پرورش  تأمین بخشی از نیاز های خاص آموزش و پرورش در رشته هایی كه امكان توسعه آن ازطریق دانشگاه وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان  دانش آموختگان سایر  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور و حوزه های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یكساله  مهارت آموزی در دانشگاه بلامانع  میباشد.

ماده ۲۹ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مسئول اجرای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان چه کسی است؟

 وزارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را به عهده دارد و گزارش چگونگی اجرای آن و پیشرفت كار دانشگاه را به شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه  مینماید.

 ماده ۳۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه  دانشگاه فرهنگیان مطابق دو روش ذیل  امكان پذیر است:

۱. با پیشنهاد مشترك وزرای آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲.  به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۳۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان این اساسنامه مشتمل بر 3۱  ماده و ۲۲   تبصره در جلسه ۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ  لازمالاجرا است.

بیشتر بخوانید: دانشگاه فرهنگیان تهران

دانلود pdf اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

برای دیدن اطلاعات و جزییات بیشتر اساسنامه دانشگاه فرهنگیان می توانید فایل pdf اساسنامه را دانلود کنید.

برای دانلود pdf اساسنامه دانشگاه فرهنگیان روی لینک زیر بزنید.

ما در این مقاله اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برای شما توضیح دادیم. هرگونه سوال در خصوص بند ها و تبصره های این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان داشتید می توانید با کارشناسان مشاور گروپ با شماره 9099071613 تماس بگیرید.

سوالات متداول اساسنامه فرهنگیان

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان چیست؟

سندی است که طبق آن دانشگاه و کارکنانش طبق ماده و تبصره های اساسنامه باید وظایف خود را انجام دهند.

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از کجا می توانم دانلود کنم؟

لینک دانلود اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در متن مقاله وجود دارد.

بر اسا اساسنامه دانشگاه فرهنگیان اهداف دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برای دیدن اهداف دانشگاه فرهنگیان به متن مقاله مراجعه کنید.

4.4/5 - (5 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1403
نصب اپ دانش آموزی