زیر گروه های کنکور تجربی

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی

جهت مشاوره در زمینه زیر گروه های کنکور تجربی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله به معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور علوم تجربی می‌پردازیم و مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

رشته تجربی بیشترین داوطلب را در میان دیگر گروه های آزمایشی دارد. کنکور تجربی دارای 5 زیرگروه می باشد که آگاهی از ضریب و بودجه بندی دروس در هر یک از زیرگروه ها اهمیت زیادی دارد و به برنامه ریزی دقیق تر داوطلبان کمک شایانی خواهد کرد.

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی

ضرایب دروس در زیر گروه های کنکور تجربی

کنکور تجربی دارای 5 زیر گروه می باشد که ضریب دروس اختصاصی در هر یک از زیر گرو ها متفائت است. با آگاهی از ضریب و بودجه بندی رشته های کنکور تجربی می توانید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید. در جدول زیر، ضرایب دروس در زیرگروه های کنکور تجربی ارائه داده شده است:

زیر گروه زیست شناسی فیزیک شیمی ریاضی زمین شناسی
زیرگروه یک 4 2 3 2 0
زیرگروه دو 4 2 4 3 1
زیرگروه سه 2 2 2 3 4
زیرگروه چهار 2 3 2 4 1
زیرگروه پنج 2 2 2 3 1

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در هر یک از مقاطع

داوطلبان کنکور تجربی برای قبولی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و … با یکدیگر رقابت می کنند. در ادامه مقاله به معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در هر یک از مقاطع کارشناسی، دکتری و کاردانی خواهیم پرداخت. تمامی رشته ها به تفکیک زیر گروه ها ارائه داده شده است:

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع کارشناسی (زیرگروه یک)
بینایی سنجی
پرستاری
تکنولوژی اتاق عمل
اعضای مصنوعی
تکنولوژی پرتو درمانی
تکنولوژی پرتو شناسی
بهداشت مواد غذایی
بهداشت و بازرسی گوشت
زیست شناسی جانوری
زیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی گیاهی
روان شناسی
زیست فناوری
ساخت پروتزهای دندانی
شنوایی سنجی
علوم آزمایشگاهی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم تغذیه
علوم تربیتی
علوم و صنایع غذایی
کاردرمانی
گفتار درمانی
فیزیوتراپی
میکروبیولوژی
مامایی
هوشبری
آموزش زیست شناسی
آموزش کودکان استثنایی
آموزش ابتدایی
معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع دکتری (زیرگروه یک)
دکتری پیوسته بیوتکنولوژی
پزشکی
دکتری عمومی دامپزشکی
دندانپزشکی

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع کاردانی (زیرگروه یک)
کاردانی اتاق عمل
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی
کاردانی هوشبری
کاردانی مامایی
کاردانی فوریت های پزشکی
کاردانی علوم آزمایشگاهی
کاردانی دامپزشکی
کاردانی تکنولوژی رادیولوژی فک، دهان و دندان
کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی
کاردانی تکنسین سلامت دندان
کاردانی بهورزی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

معرفی زیر گروه های کنکور تجربی در مقطع کارشناسی (زیرگروه دو)
بهداشت عمومی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
تکنولوژی پزشکی هسته ای
شیمی محض
شیمی کاربردی
فناوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
آموزش شیمی

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع دکتری (زیرگروه دو)
داروسازی

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع کاردانی (زیرگروه دو)
کاردانی بهداشت حرفه ای
کاردانی بهداشت عمومی گرایش های بهداشت خانواده
کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی بهداشت محیط

معرفی زیر گروه های کنکور تجربی در مقطع کارشناسی (زیرگروه سه)
اقیانوس شناسی
زمین شناسی

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع کارشناسی (زیرگروه چهار)
مدیریت اطلاعات و ارتباطات
مدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه اکو
مدیریت بیمه
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنری
مدیریت مالی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت و بازرگانی دریایی
ادیان و مذاهب
معارف اسلامی
معارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیان
معارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و علوم قرآنی
معارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی و مدیریت
علوم قرآن و حدیث
شیعه شناسی
زبان و ادبیات عربی
فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی
تاریخ اسلام
تاریخ تمدن ملل اسلامی
اقتصاد
امنیت اقتصادی
هتلداری
گردشگری
علم اطلاعات و دانش شناسی
حسابداری
فناوری اطلاعات و دانش شناسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع کارشناسی ارشد (زیرگروه چهار)
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد

معرفی زیر گروه های کنکور تجربی در مقطع کاردانی (زیرگروه چهار)
کاردانی مدارک پزشکی
کاردانی امور بانکی
کاردانی بیمه
کاردانی امور دولتی
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی گردشگری
کاردانی هتلداری
کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی مدیریت گمرکی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
کاردانی حسابداری
کاردانی علوم انتظامی
معرفی زیر گروه های کنکور تجربی در مقطع کارشناسی (زیرگروه پنج)
علوم ورزشی
علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
گیاه پزشکی
مددکاری اجتماعی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی طبیعت
مهندسی فضای سبز
اقتصاد کشاورزی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
امنیت اطلاعات
امنیت بین الملل
امنیت نرم
پژوهشگری امنیت
تربیت مروج سیاسی
حفاظت اطلاعات
ضد تروریسم
علوم فنی امنیت
علوم سیاسی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
علوم دامی
معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در مقطع کاردانی (زیرگروه پنج)
کاردانی امور اراضی
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
کاردانی تکنولوژی جنگلداری
کاردانی تکنولوژی چوب
کاردانی تکنولوژی شیلات
کاردانی تکنولوژی محیط زیست
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و فرآوری خرما
کاردانی پرورش زنبور عسل
کاردانی پرورش اسب
کاردانی نوغان داری
کاردانی علوم ورزشی
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و مطعر

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی 

رشته های کنکور تجربی به سه بخش رشته های پزشکی، رشته های پیراپزشکی و رشته های غیر پزشکی تقسیم می شوند. در ادامه مقاله به بیان توضیحاتی در رابطه با برخی از رشته های پرطرفدار کنکور تجربی و مدت زمان تحصیل آنها خواهیم پرداخت.

معرفی زیر گروه های کنکور تجربی رشته پزشکی

 پزشکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین رشته های کنکور تجربی در آزمون سراسری می باشد . معمولا در اولویت نخست داوطلبان قرار دارد. طول دروه تحصیل دانشجویان رشته پزشکی 7 سال می باشد و دانشجویان باید چهار دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، استیجری و اینترنی را بگذرانند.

از رشته های پردرآمد شاخه پزشکی می توان به رشته های چشم پزشکی، رادیولوژی، پوست و مو (زیبایی)، مغز و اعصاب، قلب و عروق و گوش و حلق و بینی اشاره نمود.

معرفی زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی رشته دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی در مقطع دکتری حرفه ای ارائه می شود. طول دروه تحصیل در رشته دندانپزشکی حداقل 5 و حداکثر 6 سال می باشد و دانشجویان حدود 217 واحد درسی را در دو دوره پایه و تخصصی می گذرانند. از پردرآمد ترین تخصص های دندانپزشکی می توان به ارتودنسی، جراحی لثه، پروتزهای دندانی و جراحی دهان، فک و صورت اشاره کرد.

معرفی زیر گروه های کنکور تجربی رشته داروسازی

طول دوره تحصیل در رشته داروسازی حداقل 6 سال می باشد و دانشجویان موظف به گذراندن دو دوره علوم پایه و تخصصی می باشند. پس از برگزاری آزمون جامع علوم پزشکی و پذیرش در این مرحله، دانشجویان وارد مرحله 4 ساله تخصصی خواهند شد. دانشجویان در طول دوره تحصیل حدود 209 واحد درسی را می گذرانند.

جمع بندی

در این مقاله اطلاعات کامل و جامعی در رابطه با زیر گروه های آزمایشی کنکور تجربی در اختیار شما قرار داده ایم . برای کسب اطلاعات تکمیلی تر و دریافت مشاوره و برنامه ریزی تخصصی کنکور تجربی می توانید راهنمایی های لازم را از مشاوران مجموعه مشاور گروپ دریافت نمایید.

سوالات متداول داوطلبان

رشته تجربی در کنکور سراسری دارای چند زیرگروه است؟

کنکور تجربی دارای 5 زیرگروه می باشد و تمامی رشته ها در هر یک از زیرگروه ها در این مقاله ارائه داده شده است.

ضریب دروس در هر یک زرگروه ها به جه صورت است؟

ضریب دروس اختصاصی کنکور تجربی در این مقاله بیان شده است.

طول دوره تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی چند سال است؟

طول دوره تحصیل در رشته پزشکی 7 سال و طول دوره تحصیل در رشته دندانپزشکی حداکثر 6 سال می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه زیر گروه های کنکور تجربی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی