آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران

آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران :   با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته پزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 98 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد .


آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران

آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران :  در این مقاله کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی پزشکی دولتی روزانه کنکور 97 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند .آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران : /


آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران :  : کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 98 – 99، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 98 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند.آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران : 5465 3


مشاور گروپآخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران :  اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 98 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری مشاور گروپ استفاده کنید .

آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران :  در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی البرز کرج در کنکور  98 – 97  را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پزشکی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 98 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 99 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 99 را مطالعه کنند .  آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران/

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3 1 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
5 2 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
8 3 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
10 4 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
16 6 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
18 8 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
19 9 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
27 12 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
33 14 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
45 18 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
46 19 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
53 22 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
57 25 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
65 27 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
74 29 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
81 30 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
85 33 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
90 37 منطقه 1 پسر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
101 42 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
105 44 منطقه 1 پسر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
116 50 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
118 51 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
127 55 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
144 61 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
168 67 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
174 71 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1 1 منطقه 2 پسر قوچان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
4 3 منطقه 2 پسر كرج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
6 4 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
13 7 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
14 8 منطقه 2 پسر قوچان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
15 9 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
22 10 منطقه 2 پسر مرند پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
29 12 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
30 13 منطقه 2 پسر همدان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
31 14 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
32 15 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
34 16 منطقه 2 دختر آمل پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
39 19 منطقه 2 پسر نور پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
41 20 منطقه 2 پسر رشت پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
48 21 منطقه 2 پسر آمل پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
51 22 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
55 23 منطقه 2 پسر اراك پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
60 26 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
61 27 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
62 28 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
65 29 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
71 30 منطقه 2 پسر تفت پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
72 31 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
75 32 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
76 33 منطقه 2 پسر بابل پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
80 36 منطقه 2 دختر چالوس پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
87 38 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
92 39 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
96 42 منطقه 2 دختر يزد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
100 43 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
108 47 منطقه 2 پسر اردستان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
113 49 منطقه 2 دختر بابلسر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
121 51 منطقه 2 پسر خوي پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
127 53 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
129 54 منطقه 2 پسر سمنان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
130 55 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
137 59 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
139 60 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
141 61 منطقه 2 پسر رشت پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
146 64 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
148 65 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
162 74 منطقه 2 پسر كرج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
170 79 منطقه 2 دختر اراك پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
229 110 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
282 135 منطقه 2 پسر قم پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
284 137 منطقه 2 پسر كرج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
296 144 منطقه 2 پسر شهر قدس پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
302 147 منطقه 2 دختر كرج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
307 150 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
322 154 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
335 160 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
348 167 منطقه 2 دختر سمنان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
367 175 منطقه 2 پسر اراك پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
386 186 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
387 187 منطقه 2 دختر اراك پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
393 190 منطقه 2 پسر كرج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
395 192 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
422 209 منطقه 2 دختر اراك پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
21 2 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
25 3 منطقه 3 دختر برازجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
26 4 منطقه 3 پسر ديواندره پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
35 5 منطقه 3 پسر رامسر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
42 6 منطقه 3 پسر اسفراين پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
42 6 منطقه 3 پسر كهنوج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
62 10 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
67 11 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
68 12 منطقه 3 پسر ايذه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
73 14 منطقه 3 دختر عجب شير پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
77 15 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
94 16 منطقه 3 پسر فرديس پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
110 17 منطقه 3 پسر ميبد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
122 18 منطقه 3 پسر قائن پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
123 19 منطقه 3 پسر خواف پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
125 20 منطقه 3 پسر بم پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
140 21 منطقه 3 پسر سقز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
149 22 منطقه 3 دختر پاوه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
447 61 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
560 82 منطقه 3 پسر پاكدشت پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
716 112 منطقه 3 پسر اشتهارد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1019 160 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1405 233 منطقه 3 دختر ابهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

180 153 7454 44 110 22 9 8 9 7 8 1 8 8 8 7
7564

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

نيمسال اول
105 81 7121 90 245 434 19 7 9 7 8 1 7 8 7 7
3238

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
86 80 7069 199 314 114 76 7 9 7 7 1 7 7 7 6
1922

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

نيمسال دوم
103 79 7140 137 360 481 83 7 8 7 7 1 7 7 7 6
1702

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول
60 52 7086 237 325 202 7 9 7 7 1 7 7 7 6
1208

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
82 58 6925 211 388 150 60 7 9 7 7 1 7 8 7 6
907

دانشگاه علوم پزشکي ايران

180 144 7006 202 500 520 47 7 8 7 7 1 6 7 7 6
1193

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
66 57 7031 266 415 170 7 8 7 7 1 7 7 7 6
1003

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
84 71 6963 325 462 200 107 7 8 6 6 1 7 7 7 6
738

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
70 60 6856 448 669 235 150 6 8 6 6 1 6 7 6 6
528

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم
63 47 6826 397 546 251 129 7 9 7 7 1 6 7 7 6
421

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
50 35 6787 901 350 6 8 7 6 1 6 7 6 6
418

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
52 34 6890 385 561 356 131 7 8 6 7 1 6 7 6 6
383

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
34 32 6776 1061 341 206 6 8 7 6 1 5 7 6 6
301

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

نيمسال اول
40 32 6837 463 742 331 7 8 6 6 1 6 7 6 6
348

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال اول
20 12 6438 531 6 8 7 4 1 6 7 6 6
117

دانشگاه علوم پزشکي يزد

90 76 6815 565 775 467 211 6 8 6 6 1 6 7 6 5
263

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
57 49 6801 1120 399 7 8 7 6 1 6 7 6 5
408

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال اول
58 46 6868 877 303 7 8 6 7 1 6 7 6 6
401

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
34 26 6457 1471 625 398 6 8 6 5 1 5 7 5 5
179

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
28 20 6782 510 762 6 8 7 6 1 6 7 6 6
251

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال اول
42 22 6614 420 701 7 8 6 7 1 6 7 6 6
242

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال دوم
40 28 6548 645 962 6 8 6 7 1 6 6 6 6
193

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
15 14 6630 660 6 8 6 7 1 6 7 6 5
112

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
50 44 6710 708 947 377 274 6 8 7 6 1 6 7 6 6
150

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال اول
60 54 6661 738 1164 412 251 6 8 7 6 1 5 7 6 5
237

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

35 21 6591 2022 723 6 8 6 6 1 6 7 6 5
140

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

نيمسال اول
30 28 6702 1405 585 6 8 6 5 1 5 7 6 6
236

دانشگاه علوم پزشکي بابل

90 63 6815 752 1147 514 297 7 8 7 7 1 6 6 6 6
275

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

نيمسال دوم
70 49 6681 755 1204 697 6 8 6 6 1 6 7 6 5
177

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان –مناطق محروم
4 3 6325 7 9 7 5 2 5 6 6 5
59

دانشگاه علوم پزشکي فسا

64 39 6618 1143 448 6 8 6 7 1 6 7 6 5
85

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول
24 17 6707 1208 1131 6 8 6 6 1 6 6 6 5
81

دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
20 22 6612 914 2221 1014 6 8 7 7 1 6 7 6 6
59

دانشگاه علوم پزشکي قم

50 34 6615 857 1355 7 8 7 6 1 6 6 6 5
186

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

74 52 6664 991 1464 585 372 6 8 6 7 1 6 7 6 6
207

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

56 50 6634 1084 1744 645 440 6 8 6 6 1 5 6 6 5
145

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

66 52 6617 890 1347 1001 6 8 6 6 1 5 6 6 5
203

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال اول
36 21 6572 840 1120 6 9 6 7 1 6 7 7 6
129

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

46 34 6549 1164 2031 769 6 7 6 5 1 5 7 6 5
129

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

44 25 6759 786 1150 6 8 7 6 1 6 7 6 6
135

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

70 46 6628 1016 1582 889 366 6 8 6 6 1 5 7 6 5
190

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال دوم
30 29 6602 974 1695 609 6 7 6 5 1 5 6 6 5
123

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال اول
36 26 6683 988 1504 6 8 7 6 1 6 7 6 5
95

دانشگاه علوم پزشکي ايران – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 20 6573 663 1787 1146 6 8 6 7 1 6 6 6 6
59

دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان

نيمسال اولژ –پرديس خودگردان
22 18 6283 1041 2232 1274 6 8 6 7 1 5 7 6 5
43

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال اول
20 16 6784 1570 6 8 6 4 1 5 6 5 5
269

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
21 13 6571 1831 731 6 8 6 6 1 5 7 6 6
122

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
50 32 6724 1221 529 6 8 6 7 1 6 6 6 5
148

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
15 9 6394 1120 2368 7 9 7 6 1 5 7 6 5
84

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
25 14 6761 1471 6 8 7 6 1 7 7 7 6
147

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

30 21 6722 2117 874 6 8 6 6 1 5 7 5 5
105

دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
20 18 6501 1160 2641 1134 6 9 7 6 1 5 6 5 5
51

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

بومي کردستان محل خدمت قروه –مناطق محروم
3 3 5913 5 7 7 5 1 5 6 6 6
43

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي
50 22 6428 1259 2391 1134 6 8 7 5 1 6 7 6 6
158

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان

62 51 6558 871 1459 654 6 8 6 5 1 5 7 5 5
221

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
20 16 6614 1891 691 6 8 7 5 1 5 6 6 5
80

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت

نيمسال دوم
56 40 6568 903 1400 503 319 6 8 6 6 1 6 7 6 5
133

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
15 12 6474 1004 1472 6 8 6 7 1 6 6 5 5
49

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم
20 17 6315 1333 911 6 8 6 6 1 5 6 5 5
43

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان

بومي گلستان محل خدمت مينودشت –مناطق محروم
2 3 6453 1333 5 9 6 5 1 5 7 5 5
31

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال دوم
32 19 6587 1153 1859 6 8 6 6 1 5 6 5 5
74

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال دوم
30 21 6523 1227 2027 746 6 8 6 6 1 5 7 5 5
43

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
60 46 6601 1680 686 6 8 6 5 1 5 6 6 5
133

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 44 6415 1358 2574 1566 785 6 7 6 6 1 5 6 5 5
53

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي محل خدمت خواف –مناطق محروم
5 5 6400 6 8 7 5 1 5 6 6 5
22

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

34 25 6539 1333 2136 862 6 7 6 5 1 5 6 5 5
47

دانشگاه علوم پزشکي زابل

28 20 6384 2249 1112 6 8 6 5 1 5 6 5 5
44

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

66 38 6440 1355 2075 843 6 7 6 6 1 5 6 5 5
140

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

نيمسال اول
24 12 6492 1669 6 8 6 5 1 6 7 6 6
48

دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
23 17 6389 1269 2727 1638 5 7 6 5 1 4 6 5 5
37

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
34 23 6474 1674 6 8 6 6 1 5 6 5 5
83

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
6 5 6071 5 9 7 6 1 5 7 5 5
29

دانشگاه علوم پزشکي اروميه – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
36 23 6477 1686 2860 1420 6 8 6 6 1 6 6 5 5
26

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال دوم
34 22 6452 1619 6 8 6 6 1 6 7 6 5
43

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

نيمسال دوم
30 26 6689 1822 699 6 8 6 5 1 5 6 5 5
85

دانشگاه علوم پزشکي فسا

23 22 6134 1707 3437 1860 6 7 6 6 1 5 6 5 5
77

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
55 32 6387 1728 1282 424 6 8 6 6 1 5 6 6 5
53

دانشگاه علوم پزشکي بم

14 13 6527 2186 1140 6 8 6 5 1 5 6 4 5
89

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 25 6240 1669 2547 1765 6 8 7 6 1 5 6 5 5
62

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

69 50 6473 1311 2002 872 496 6 8 6 5 1 5 6 5 5
75

دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
20 20 6481 1225 2444 1652 6 8 6 5 1 5 6 5 5
38

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
34 19 6448 1148 1810 6 8 6 6 1 5 6 5 5
41

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)

پرديس خودگردان
14 8 6334 1786 6 8 6 6 1 4 6 4 5
41

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

نيمسال دوم
24 16 6339 1227 1956 6 8 7 5 1 5 6 6 5
38

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
6 4 6190 5 8 7 5 1 5 7 4 5
26

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

نيمسال دوم
50 28 6573 1918 838 6 7 6 6 1 5 6 5 5
78

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 14 6142 1927 2382 1816 6 8 6 5 1 5 6 5 5
36

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 11 6379 1885 6 8 6 5 1 5 6 5 5
55

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
8 5 6538 6 8 6 7 1 5 7 5 5
21

دانشگاه علوم پزشکي قم

10 7 6324 1910 6 8 7 6 1 6 7 5 5
53

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
8 4 6554 6 8 7 5 1 5 6 5 5
23

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
26 18 6533 1263 2027 6 8 6 6 1 5 6 5 5
42

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 28 6160 1799 2823 1966 6 7 6 6 1 5 6 5 5
33

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 18 6408 2035 3275 1905 6 7 6 6 1 5 6 4 5
15

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
41 39 6388 2020 3086 1845 864 6 8 7 6 1 5 6 5 5
25

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 11 6394 2092 6 7 5 6 1 5 5 4 5
80

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم
21 17 6464 2155 806 610 6 8 7 6 1 5 6 5 5
57

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 21 6184 2137 3557 1235 835 6 8 6 6 1 5 6 5 4
62

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان –مناطق محروم
4 3 6411 6 8 6 6 1 6 7 5 5
21

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

20 17 6355 1389 2348 1070 6 7 6 5 1 5 6 5 5
37

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

22 18 6318 1691 3205 2062 6 7 6 5 1 5 6 5 4
63

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

بومي کردستان محل خدمت سقز –مناطق محروم
4 4 6344 6 8 6 5 1 5 7 4 5
38

دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 49 6292 2118 3002 2085 6 7 6 5 1 5 6 5 5
35

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

14 14 6434 2072 3406 6 8 6 6 1 5 6 5 5
49

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي استان زنجان محل خدمت ابهر –مناطق محروم
4 4 6043 6 8 7 5 1 6 6 6 5
24

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
20 20 6354 1711 2931 2045 6 8 6 5 1 5 7 6 5
25

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
36 37 6329 1942 3151 1893 963 6 8 6 5 1 5 6 5 5
46

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

8 6 6610 6 8 7 6 1 4 6 3 4
50

دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 28 6190 1982 3384 2270 6 8 6 5 1 5 6 5 5
30

دانشگاه علوم پزشکي بابل – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 44 6421 1681 2748 2139 1338 6 8 6 6 1 5 6 5 5
32

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

35 36 6203 2300 3680 2223 6 8 6 5 1 5 6 5 5
68

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 44 6334 2181 3525 2270 6 7 6 6 1 5 6 5 5
23

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 33 6212 2123 3586 2343 6 8 6 6 1 5 6 5 5
62

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 48 6384 1852 3228 2040 931 6 8 6 6 1 5 6 5 5
34

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

12 11 5752 2347 1987 6 7 6 5 1 5 6 5 4
86

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
15 14 6243 3071 1468 6 7 6 6 1 5 7 5 6
14

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس – پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 30 6125 2282 3717 2359 5 7 6 5 1 5 6 4 5
26

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
13 11 6283 3768 2409 5 7 6 6 1 4 6 5 4
25

دانشگاه علوم پزشکي زابل

8 3 6166 5 7 7 4 1 5 6 5 5
37

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

20 21 6394 3390 1493 6 8 6 6 1 5 7 5 5
46

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

21 19 6367 3304 1991 6 8 6 5 1 5 6 5 5
52

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
15 10 6374 1933 3263 6 8 7 7 1 6 6 5 5
13

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

11 10 6284 3616 2319 6 8 6 4 1 5 6 5 5
40

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

16 17 6267 2211 3544 6 8 6 4 1 5 7 5 5
43

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور – اهواز – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
15 14 6484 2879 6 8 6 6 1 5 6 5 5
26

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان – پرديس خودگردان

نيمسال اول –پرديس خودگردان
12 8 6215 3665 2311 6 8 6 4 1 5 6 5 5
25

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

15 14 6370 3248 2192 6 8 6 6 1 5 7 5 5
55

دانشگاه علوم پزشکي بم

6 5 6270 5 8 6 6 1 5 5 4 4
43

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
30 27 6284 2133 3384 2218 6 8 7 6 1 5 6 5 5
40

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور – اهواز – پرديس خودگردان

نيمسال دوم –پرديس خودگردان
15 11 6272 3406 6 8 7 5 1 5 6 6 5
29

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

بومي کردستان محل خدمت بانه –مناطق محروم
4 4 6530 3488 6 7 5 6 1 6 7 4 5
20

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي استان زنجان محل خدمت خدابنده –مناطق محروم
6 4 6071 6 8 6 7 1 4 7 4 4
20

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت شادگان –مناطق محروم
5 4 5892 4016 6 7 6 5 1 5 5 4 4
25

دانشگاه علوم پزشکي اراک

بومي مرکزي محل خدمت خنداب –مناطق محروم
5 3 6133 4548 6 7 5 4 1 6 6 6 5
28

دانشكده علوم پزشكي آبادان

8 4 4 7 5 5 1 6 5 5 4
71

دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج

بومي کردستان محل خدمت سرواباد –مناطق محروم
4 3 5 4 5 5 1 5 5 5 4
31

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم –ظرفيت مازاد
7 3 5 6 5 5 1 5 5 4 4
38

دانشگاه شاهد – تهران(رشته هاي پزشکي)

25 4 6 6 7 5 1 5 7 4 4
53

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين –مناطق محروم
4 3 5 7 7 5 1 5 7 5 5
21

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد –مناطق محروم
4 3 6 7 8 5 1 5 7 5 5
20

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال دوم –مناطق محروم
4 3 6020 6 6 7 2 1 4 6 3 4
28

دانشگاه علوم پزشکي همدان

بومي استان همدان محل خدمت ملاير –مناطق محروم
3 3 6 8 8 4 1 6 6 5 5
33

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

نيمسال اول –ظرفيت مازاد
8 4 5 8 6 5 1 5 5 5 4
26

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس –مناطق محروم
4 3 6 8 8 5 1 5 7 5 5
22

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت اروندکنار –مناطق محروم
5 3 4 8 6 6 1 5 6 5 5
34

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار –مناطق محروم
3 3 7 9 6 6 1 6 6 6 5
20

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن –مناطق محروم
3 3 6 8 6 7 1 5 7 4 6
34

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

بومي استان سمنان محل خدمت آرادان –مناطق محروم
5 3 6 7 7 5 1 5 6 6 5
28

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

بومي خراسان جنوبي محل خدمت بيرجند –مناطق محروم
3 3 5 7 6 4 1 4 6 4 3
98

دانشگاه شاهد – تهران(رشته هاي پزشکي)

15 4 4 5 5 4 1 3 4 3 3
111

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي – بجنورد

بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين –مناطق محروم
3 3 5 8 5 4 1 6 7 6 5امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکي تهران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

اعلام نتایج کنکور 1404
نصب اپ دانش آموزی